2015-10-30 06:00

2015-10-30 06:00

Varför kan inte ge ett svar?

ÖSTÅSGÅRDEN BÄCKHAMMARSBO: Underlaget brister

Kostnader. Vid socialnämndens ordförande Lars Nilsson besök i Bäckhammar 2015-09-15 uttalade han sitt förtroende för tjänstemännens arbete med underlag för beslut om avveckling av Öståsgården.

Ett förtroende som inte delas av oss i kommunens södra delar. Efter att ha tagit del av dokumentet ”Framtida behov av särskilt boende” kontaktade jag socialchefen via e-post och efterfrågade kostnadskalkyl/ konsekvensbeskrivning av besparingsåtgärden på 5 mkr för att avveckla Öståsgården och om sådana handlingar fanns med i socialnämndens besluts- underlag vid mötet 2015-04-16. Fick till svar att socialchefen inte förstod vad jag efterfrågade.

Förklarade då, att om man vidtar en åtgärd i besparingssyfte, måste man ställa kostnaden man har idag mot kostnaden för den tilltänkta åtgärden för att kunna ta ställning. Alternativ vård: Vad är kostnaden för att vårda en person i hemmet på lands- bygden med vårdbehov liknande boende på Öståsgården?

Frågan har ställts till tjänstemän på olika nivåer, men är fortfarande obesvarad. Befolkningsunderlag: På förfrågan blev svaret att ingen hänsyn tagits till befolkningsstatistik i södra delen av kommunen. I enbart Bäckhammarsbygden är 38 procent av befolkningen 65 år och äldre.

Motsägelsefullt är att man i dokumentet ”Framtida behov av särskilt boende” kan läsa ”Demografin visar en fortsatt ökning av äldre huvudsakligen åldersgruppen 75-85” och i samma dokument föreslår en avveckling av tio platser på Öståsgården och därefter ny bedömning om avveckling av ytterligare särskilda boendeplatser. Var finns det logiska resonemanget? Fastigheten: Någon bedömning av hur avveckling av fastigheten skall ske och eventuell kostnad därmed har enligt Socialchefen inte skett.

Socialförvaltningens sparkrav är 5 miljoner kronor. Det får inte vara så enkelt att man hittar en verksamhet med driftskostnad 4,7 mkr och presenterar ett undermåligt beslutsunderlag för socialnämnden. Vi skattebetalare vill se att våra politiskt valda ledamöter kräver ett fullödigt beslutsunderlag för att kunna ta beslut om hantering av våra skattepengar.

Kerstin Stålstam

Ett förtroende som inte delas av oss i kommunens södra delar. Efter att ha tagit del av dokumentet ”Framtida behov av särskilt boende” kontaktade jag socialchefen via e-post och efterfrågade kostnadskalkyl/ konsekvensbeskrivning av besparingsåtgärden på 5 mkr för att avveckla Öståsgården och om sådana handlingar fanns med i socialnämndens besluts- underlag vid mötet 2015-04-16. Fick till svar att socialchefen inte förstod vad jag efterfrågade.

Förklarade då, att om man vidtar en åtgärd i besparingssyfte, måste man ställa kostnaden man har idag mot kostnaden för den tilltänkta åtgärden för att kunna ta ställning. Alternativ vård: Vad är kostnaden för att vårda en person i hemmet på lands- bygden med vårdbehov liknande boende på Öståsgården?

Frågan har ställts till tjänstemän på olika nivåer, men är fortfarande obesvarad. Befolkningsunderlag: På förfrågan blev svaret att ingen hänsyn tagits till befolkningsstatistik i södra delen av kommunen. I enbart Bäckhammarsbygden är 38 procent av befolkningen 65 år och äldre.

Motsägelsefullt är att man i dokumentet ”Framtida behov av särskilt boende” kan läsa ”Demografin visar en fortsatt ökning av äldre huvudsakligen åldersgruppen 75-85” och i samma dokument föreslår en avveckling av tio platser på Öståsgården och därefter ny bedömning om avveckling av ytterligare särskilda boendeplatser. Var finns det logiska resonemanget? Fastigheten: Någon bedömning av hur avveckling av fastigheten skall ske och eventuell kostnad därmed har enligt Socialchefen inte skett.

Socialförvaltningens sparkrav är 5 miljoner kronor. Det får inte vara så enkelt att man hittar en verksamhet med driftskostnad 4,7 mkr och presenterar ett undermåligt beslutsunderlag för socialnämnden. Vi skattebetalare vill se att våra politiskt valda ledamöter kräver ett fullödigt beslutsunderlag för att kunna ta beslut om hantering av våra skattepengar.

Kerstin Stålstam

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.