2015-10-28 13:45

2015-10-28 13:45

Så ska invånarna hänga med bättre

MIN SYN MILJÖPARTIST: Politisk ledning, styrning och måluppfyllelse

debatt. Som politiker har vi fått väljarnas förtroende att föra den politik vi utlovade i valet och det på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Vad som kan bli avgörande för hur vi kommer att lyckas med det vi utlovat är HUR, på vilket sätt vi bedriver vår politik i en allt mer komplicerad värld.

Många engagerade invånare i kommunen har förväntningar på att politiken bedrivs på ett sådant sätt att man kan följa med i de verksamheter man finner intressanta.

För att möjliggöra detta är det viktigt att vi politiker tydliggör och synliggör kommunens verksamheter och utmaningar på ett sådant sätt att invånarna känner att de verkligen kan följa med och vara delaktiga i processarbetet, att de är med på ”tåget”.

Detta är särskilt viktigt då det också minimerar trosföreställningar och spekulationer.

Vi behöver bedriva tidsenlig politik på ett tidsenligt sätt och för detta krävs nytänkande!

Tycker Albert Einstein beskriver tänkesättets betydelse när det gäller problemlösning och utveckling på ett tydligt och avskalat sätt i ...

Citat:

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka

för att lösa de problem vi skapat

med det gamla sättet att tänka”.

Albert Einstein

Kulturellt sett håller vi på att ta oss ut ur det förvaltande, statiska tänkesättet och går in i ett processinriktat och mer målinriktat tänkesätt. Kulturella förändringar stöter oftast på motstånd trots att många av oss inser att det är nödvändigt och till och med ofrånkomligt.

Ett sätt som skulle underlätta det politiska utvecklingsarbetet är att ta fram enkla och tidsenliga ”verktyg” i form av bilder-mallar. Verktygen kan utformas så att nämndernas Vision-Värdegrund, Verksamhet-Ekonomi samt Mål-Målinriktning läggs ut på en TIDSLINJE som samordnas i en gemensam linjär MALL.

Syftet med detta är att skapa en tydlig och stabil gemensam mall, en styrmodell som hänger ihop över tid. Mallen kommer att underlätta och tydliggöra det politiska samarbetet mellan nämnderna och mellan politiker och tjänstemän. Mallen kommer även underlätta vid uppföljning och i revisionsarbetet och därmed spara tid.

Den politiska framgångsfaktorn skulle bli att det genom denna tidslinjes utformning blir lättare för invånarna att följa med i kommunens utvecklingsarbete från start till mål.

Agnes Utter

Många engagerade invånare i kommunen har förväntningar på att politiken bedrivs på ett sådant sätt att man kan följa med i de verksamheter man finner intressanta.

För att möjliggöra detta är det viktigt att vi politiker tydliggör och synliggör kommunens verksamheter och utmaningar på ett sådant sätt att invånarna känner att de verkligen kan följa med och vara delaktiga i processarbetet, att de är med på ”tåget”.

Detta är särskilt viktigt då det också minimerar trosföreställningar och spekulationer.

Vi behöver bedriva tidsenlig politik på ett tidsenligt sätt och för detta krävs nytänkande!

Tycker Albert Einstein beskriver tänkesättets betydelse när det gäller problemlösning och utveckling på ett tydligt och avskalat sätt i ...

Citat:

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka

för att lösa de problem vi skapat

med det gamla sättet att tänka”.

Albert Einstein

Kulturellt sett håller vi på att ta oss ut ur det förvaltande, statiska tänkesättet och går in i ett processinriktat och mer målinriktat tänkesätt. Kulturella förändringar stöter oftast på motstånd trots att många av oss inser att det är nödvändigt och till och med ofrånkomligt.

Ett sätt som skulle underlätta det politiska utvecklingsarbetet är att ta fram enkla och tidsenliga ”verktyg” i form av bilder-mallar. Verktygen kan utformas så att nämndernas Vision-Värdegrund, Verksamhet-Ekonomi samt Mål-Målinriktning läggs ut på en TIDSLINJE som samordnas i en gemensam linjär MALL.

Syftet med detta är att skapa en tydlig och stabil gemensam mall, en styrmodell som hänger ihop över tid. Mallen kommer att underlätta och tydliggöra det politiska samarbetet mellan nämnderna och mellan politiker och tjänstemän. Mallen kommer även underlätta vid uppföljning och i revisionsarbetet och därmed spara tid.

Den politiska framgångsfaktorn skulle bli att det genom denna tidslinjes utformning blir lättare för invånarna att följa med i kommunens utvecklingsarbete från start till mål.

Agnes Utter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.