2015-10-27 11:54

2015-10-27 11:54

Vart går du nu, Lars Nilsson?

REPLIK: Till majoriteten i socialnämnden

Misslyckades. ​Nu när upphandlingen av 18 äldrevårdsplatser har misslyckats så måste S, V & MP i socialnämnden tydliggöra vad ni vill i nästa steg. Vad vill ni den styrande nämnden ska hända med dessa 18 äldrevårdplatser som Broängen driver idag? Vad vill ni med Broängens övriga verksamhet? Det är hög tid att vi i Kristinehamn vaknar upp. Det är inte bara äldreboendet som är i fara. All den verksamhet som Stiftelsen Broängen bedriver riskerar att upphöra under 2016.

Broängen har i dag 3 verksamhetsben att stå på:

1) De driver hemtjänsten på 12 service lägenheter.

2) De driver 18 äldrevårds boenden

(det är detta som den misslyckade upphandlingen handlade om)

3) De driver en mycket uppskattad dagverksamhet/dagcentral med tillhörande restaurang.

Det som nu händer är att samtliga 3 verksamheter sannolikt kommer att försvinna under 2016. Bo Andersson (S) i socialnämnden skriver i en insändare i NKP i somras: ”Nämnden har idag inget intresse av att upphandla de övriga verksamheter som Broängen idag tillhandahåller.”

De styrande i socialnämnden har tydligen redan tagit ett beslut vi i Kristinehamn inte ska kunna välja ett privat hemtjänstalternativ. Detta innebär att Brogården inte längre kan driva hemtjänsten i sina egna servicelägenheter! Broängen kan idag dela personal mellan hemtjänsten för sina 12 servicelägenheter och sina 18 äldrevårdsboenden. Men denna möjlighet upphör 2016! Detta gör det ju naturligtvis inte lättare att minska på kostnaderna för Stiftelsen Broängen. Broängen får ju inte längre driva hemtjänsten! Ju färre som ska vårdas desto dyrare blir varje plats. Detta borde även majoriteten i Socialnämnden kunna! Ok att ingen ska favoriseras som ni skriver i ert svar men ni motarbetar ju Broängen med era beslut i nämnden!

Som tack för lång och trogen service till kommunen tar dessutom socialnämnden bort bidraget ”femkronan per pensionärslunch” till dagverksamheten på Broängen. Jag har full förståelse att Stiftelsen Broängen tröttnar på att driva sin delvis ideella verksamhet i vår kommun!

Det är hög tid att socialnämndens ordförande Lars Nilsson (S) tydliggör nämndens agenda. Är det så att ni S, V och MP i nämnden jobbar aktivt för att det bara ska finnas kommunala äldrevårdsalternativ i vår kommun framöver?

Jag är också rädd att det inte händer någonting alls från er som är styrande i nämnden. Det är stor risk att Kristinehamn kommer att bli av med 18 utmärkta äldrevårdsplatser och det inte kommer någon ersättning alls till dessa?

Snälla Lars Nilsson tala om att jag har fel! För jag hoppas verkligen att ni nu till sist starar en konstruktiv dialog med Stiftelsen Broängen så att de kan fortsätta sin nödvändiga verksamhet. Snälla tala om ert nästa steg nu när ni har följt regelboken med en offentlig upphandling (där innehållet dessutom var sekretessklassat!?).

Besviken och orolig anhörig

Broängen har i dag 3 verksamhetsben att stå på:

1) De driver hemtjänsten på 12 service lägenheter.

2) De driver 18 äldrevårds boenden

(det är detta som den misslyckade upphandlingen handlade om)

3) De driver en mycket uppskattad dagverksamhet/dagcentral med tillhörande restaurang.

Det som nu händer är att samtliga 3 verksamheter sannolikt kommer att försvinna under 2016. Bo Andersson (S) i socialnämnden skriver i en insändare i NKP i somras: ”Nämnden har idag inget intresse av att upphandla de övriga verksamheter som Broängen idag tillhandahåller.”

De styrande i socialnämnden har tydligen redan tagit ett beslut vi i Kristinehamn inte ska kunna välja ett privat hemtjänstalternativ. Detta innebär att Brogården inte längre kan driva hemtjänsten i sina egna servicelägenheter! Broängen kan idag dela personal mellan hemtjänsten för sina 12 servicelägenheter och sina 18 äldrevårdsboenden. Men denna möjlighet upphör 2016! Detta gör det ju naturligtvis inte lättare att minska på kostnaderna för Stiftelsen Broängen. Broängen får ju inte längre driva hemtjänsten! Ju färre som ska vårdas desto dyrare blir varje plats. Detta borde även majoriteten i Socialnämnden kunna! Ok att ingen ska favoriseras som ni skriver i ert svar men ni motarbetar ju Broängen med era beslut i nämnden!

Som tack för lång och trogen service till kommunen tar dessutom socialnämnden bort bidraget ”femkronan per pensionärslunch” till dagverksamheten på Broängen. Jag har full förståelse att Stiftelsen Broängen tröttnar på att driva sin delvis ideella verksamhet i vår kommun!

Det är hög tid att socialnämndens ordförande Lars Nilsson (S) tydliggör nämndens agenda. Är det så att ni S, V och MP i nämnden jobbar aktivt för att det bara ska finnas kommunala äldrevårdsalternativ i vår kommun framöver?

Jag är också rädd att det inte händer någonting alls från er som är styrande i nämnden. Det är stor risk att Kristinehamn kommer att bli av med 18 utmärkta äldrevårdsplatser och det inte kommer någon ersättning alls till dessa?

Snälla Lars Nilsson tala om att jag har fel! För jag hoppas verkligen att ni nu till sist starar en konstruktiv dialog med Stiftelsen Broängen så att de kan fortsätta sin nödvändiga verksamhet. Snälla tala om ert nästa steg nu när ni har följt regelboken med en offentlig upphandling (där innehållet dessutom var sekretessklassat!?).

Besviken och orolig anhörig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.