2015-10-27 11:14

2015-10-27 11:14

Inte så enkelt, Ove Bengtsson (KD)

SLUTREPLIK KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMOT (KD)

Slutreplik. I din insändare räknar du upp en massa kostnader för att bygga vår nya gymnasieskola och innovationscenter vid Björktrasten. Merparten av det du räknar upp stämmer eftersom en noggrann utredning gjorts. Bland annat för att vi ska kunna beräkna totalkostnaden för bygget.

Sedan kommer det intressanta i ditt resonemang. Du ställer de här kostnaderna mot ett bygge på någon annan plats i närheten av Brogårdsgymnasiet. Min fråga till dig blir självklart: Hur kan du veta att det inte krävs åtgärder för exempelvis markstabilisering även där? Alliansen föreslog ju att man istället ska bygga den nya skolan bakom Stadshotellet. Skulle i så fall inneburit att man även då tvingats bygga i närheten av Varnan. Det som haltar i ditt resonemang är att den platsen inte är utredd. Men som gammal kristinehamnare vet jag att även här skulle krävas omfattande pålningsarbete och annan markbearbetning. Hur omfattande är dock inte utrett och kostnadsberäknat.

Kan ju vara så att du bygger ditt resonemang på en noggrann utredning som inte kommunen känner till. Men jag tvivlar på det Ove.

Bjarne Olsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

 

Svar direkt

Nej – platsen är inte utredd, men den har varit bebyggd tidigare och all större byggnation i Kristinehamns centrum måste pålas till större eller mindre grad. Däremot har vi kört med stora maskiner vid åkanten då vi bland annat rev en betongbro där. EQCs rapport som utreder stabiliteten säger att inga stora maskiner får användas vid slänten vid Björktrasten. Och strax uppströms har vi haft ett ras. Man säger även att alla stabilitetskrav inte är uppfyllda. Att detta bygge är ett mycket större vågspel med våra pengar än om tomten bakom stadshotellet används torde vara helt klart, då Kristinehamns Bostads AB, vad jag erfar, vill bygga ett seniorboende på tomten och KBAB torde ha kompetens i frågan. Låt mig till sist citera vad vår förre socialdemokratiske statsminister Per-Albin Hansson sa vid ett möte på Politiska klubben:

„En majoritet gör klokt i att ofta lyssna till minoriteten. I ett demokratiskt samhälle uppnår man inga resultat om man inte lyckas lösa problemen gemensamt.”

Ove Bengtsson

Sedan kommer det intressanta i ditt resonemang. Du ställer de här kostnaderna mot ett bygge på någon annan plats i närheten av Brogårdsgymnasiet. Min fråga till dig blir självklart: Hur kan du veta att det inte krävs åtgärder för exempelvis markstabilisering även där? Alliansen föreslog ju att man istället ska bygga den nya skolan bakom Stadshotellet. Skulle i så fall inneburit att man även då tvingats bygga i närheten av Varnan. Det som haltar i ditt resonemang är att den platsen inte är utredd. Men som gammal kristinehamnare vet jag att även här skulle krävas omfattande pålningsarbete och annan markbearbetning. Hur omfattande är dock inte utrett och kostnadsberäknat.

Kan ju vara så att du bygger ditt resonemang på en noggrann utredning som inte kommunen känner till. Men jag tvivlar på det Ove.

Bjarne Olsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

 

Svar direkt

Nej – platsen är inte utredd, men den har varit bebyggd tidigare och all större byggnation i Kristinehamns centrum måste pålas till större eller mindre grad. Däremot har vi kört med stora maskiner vid åkanten då vi bland annat rev en betongbro där. EQCs rapport som utreder stabiliteten säger att inga stora maskiner får användas vid slänten vid Björktrasten. Och strax uppströms har vi haft ett ras. Man säger även att alla stabilitetskrav inte är uppfyllda. Att detta bygge är ett mycket större vågspel med våra pengar än om tomten bakom stadshotellet används torde vara helt klart, då Kristinehamns Bostads AB, vad jag erfar, vill bygga ett seniorboende på tomten och KBAB torde ha kompetens i frågan. Låt mig till sist citera vad vår förre socialdemokratiske statsminister Per-Albin Hansson sa vid ett möte på Politiska klubben:

„En majoritet gör klokt i att ofta lyssna till minoriteten. I ett demokratiskt samhälle uppnår man inga resultat om man inte lyckas lösa problemen gemensamt.”

Ove Bengtsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.