2015-10-26 06:00

2015-10-28 13:46

Ger ringar på vattnet

MELLANVÅRD

Slagträ. Mellanvårdplatserna i Säffle och Kristinehamn ältas och diskuteras framför allt på nyhetssidor och insändarsidorna i NKP och VF. Mellanvårdsplatserna har blivit ett slagträ mellan S och V och Värmlandssamverkan, där kostnaderna står i fokus.

De ansvariga i landstingsstyrelsen visar inte upp de mest imponerande ekonomiska besluten, men det visar inte S och V heller, sett i historisk tid och i dag. Kostnaderna, på 35 till 50 miljoner för mellanvårdsplatserna, bollas fram och tillbaka och redovisas bristfälligt för att inte säga dåligt från båda sidor. Att SD ännu en gång tilläts att vara tungan på vågen ger mindre trovärdighet för beslutsprocessen. De avstod från att rösta vid tisdagens möte i landstingsstyrelsen. Omröstningen visade att den lagda budgeten vann med knapp majoritet. Mellanvårdsplatserna lever fortfarande till glädje för invånare i Säffle och Kristinehamn.

Bakgrunden till invånarnas önskemål att få mellanvårdsplatser har sin grund i de två tidigare skrotade sjukhusen i Säffle och Kristinehamn. Denna dränering av den kommunala styrkan och attraktionskraften av att ha ett sjukhus lever än och ger önskan om att få dessa mellanvårdsplatser.

”Ringarna från mellanvårdsplatserna” ger många betydelsefulla värden för kommunerna med närområden. Opinionsgruppen, Nya Näva, har i insändare pekat på de ekonomiska möjligheterna, betydelsen för patienter och anhöriga. Mindre transporter.

Kort summerat.

• Minskade kostnader för mellanvård hos CSK. Lokaler och personal frigörs.

• Avlastar CSK med administration och vård av mellanvårdspatienter.

• Minskar antalet långa ambulanstransporter där återbesök sker, p.g.a. senare tillstötta mindre

komplikationer.

• Minskade långresor och tätare besök från anhöriga. Stort värde för patienternas hälsa och bättring.

Besöken till CSK tar lång restid och ökad miljöbelastning.

Till detta kommer värden för respektive kommuner och kranskommuner.

• En kommun, utan bra lokal sjukvård, mister dragningskraft till inflyttningar, som skolor, affärsliv och

andra servicemöjligheter ger.

• Vårdinrättningarna ger fler lokala arbeten och kommunala skatteintäkter.

• Ingen pendling till CSK för personal som får arbete närmare de nya närvårdsplatserna.

• En liten återhämtning av de lokala sjukhusnivåerna. Fler vårdtagare kan behandlas i närområdena.

Jobb skapas!

I nuläget försvinner minst 15 - 20 inköp per dag varje vecka, året om till Karlstad från kommunerna. Säffle- och Kristinehamnsborna måste besöka anhöriga på CSK. Besökare passar på att handla i Karlstad när de är där. Detta främjar inte de lokala tillväxterna. Tyvärr nämns inte ett enda ord om detta, när man talar om näringslivssamverkan och att utveckla affärslivet genom att ”köpa lokalt”.

Ansvariga politiker, tänk utanför boxen! Att förstärka den lokala sjukvården har många fler värden för kommunen och dess invånare. Att sjukvården skall vara ett slagträ mellan politiska skillnader tjänar inte invånarna och kommande väljare. Totalekonomiskt är att tänka bredare. Ger vinst för kommunerna och dess invånare.

Johnny S

De ansvariga i landstingsstyrelsen visar inte upp de mest imponerande ekonomiska besluten, men det visar inte S och V heller, sett i historisk tid och i dag. Kostnaderna, på 35 till 50 miljoner för mellanvårdsplatserna, bollas fram och tillbaka och redovisas bristfälligt för att inte säga dåligt från båda sidor. Att SD ännu en gång tilläts att vara tungan på vågen ger mindre trovärdighet för beslutsprocessen. De avstod från att rösta vid tisdagens möte i landstingsstyrelsen. Omröstningen visade att den lagda budgeten vann med knapp majoritet. Mellanvårdsplatserna lever fortfarande till glädje för invånare i Säffle och Kristinehamn.

Bakgrunden till invånarnas önskemål att få mellanvårdsplatser har sin grund i de två tidigare skrotade sjukhusen i Säffle och Kristinehamn. Denna dränering av den kommunala styrkan och attraktionskraften av att ha ett sjukhus lever än och ger önskan om att få dessa mellanvårdsplatser.

”Ringarna från mellanvårdsplatserna” ger många betydelsefulla värden för kommunerna med närområden. Opinionsgruppen, Nya Näva, har i insändare pekat på de ekonomiska möjligheterna, betydelsen för patienter och anhöriga. Mindre transporter.

Kort summerat.

• Minskade kostnader för mellanvård hos CSK. Lokaler och personal frigörs.

• Avlastar CSK med administration och vård av mellanvårdspatienter.

• Minskar antalet långa ambulanstransporter där återbesök sker, p.g.a. senare tillstötta mindre

komplikationer.

• Minskade långresor och tätare besök från anhöriga. Stort värde för patienternas hälsa och bättring.

Besöken till CSK tar lång restid och ökad miljöbelastning.

Till detta kommer värden för respektive kommuner och kranskommuner.

• En kommun, utan bra lokal sjukvård, mister dragningskraft till inflyttningar, som skolor, affärsliv och

andra servicemöjligheter ger.

• Vårdinrättningarna ger fler lokala arbeten och kommunala skatteintäkter.

• Ingen pendling till CSK för personal som får arbete närmare de nya närvårdsplatserna.

• En liten återhämtning av de lokala sjukhusnivåerna. Fler vårdtagare kan behandlas i närområdena.

Jobb skapas!

I nuläget försvinner minst 15 - 20 inköp per dag varje vecka, året om till Karlstad från kommunerna. Säffle- och Kristinehamnsborna måste besöka anhöriga på CSK. Besökare passar på att handla i Karlstad när de är där. Detta främjar inte de lokala tillväxterna. Tyvärr nämns inte ett enda ord om detta, när man talar om näringslivssamverkan och att utveckla affärslivet genom att ”köpa lokalt”.

Ansvariga politiker, tänk utanför boxen! Att förstärka den lokala sjukvården har många fler värden för kommunen och dess invånare. Att sjukvården skall vara ett slagträ mellan politiska skillnader tjänar inte invånarna och kommande väljare. Totalekonomiskt är att tänka bredare. Ger vinst för kommunerna och dess invånare.

Johnny S

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.