2015-10-21 14:31

2015-10-21 14:31

Strålning är en hälsorisk

ELEKTROMAGNETISM

Den 11 maj i år skrev 190 vetenskapsmän/kvinnor från 39 länder (inklusive Sverige) en internationell forskarappell till FN och WHO om hälsoriskerna med strålning från mobiltelefoner, surfplattor, basstationer och wifi-utrustning.

Googla på www.emfscientist, klicka därefter på ”International Appeal to UN to protect Humans and Wildlife from Electromagnetic Fields and Wireless Technology”.

Lyssna även på den tre minuter långa videoinspelningen med Dr. Martin Blank från Columbia University, USA.

Att sänka gränsvärdet för elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner etc. från dagens höga nivå – där Sverige intar en föga hedrande position – är synnerligen angeläget.

Birgitta Langered

Den 11 maj i år skrev 190 vetenskapsmän/kvinnor från 39 länder (inklusive Sverige) en internationell forskarappell till FN och WHO om hälsoriskerna med strålning från mobiltelefoner, surfplattor, basstationer och wifi-utrustning.

Googla på www.emfscientist, klicka därefter på ”International Appeal to UN to protect Humans and Wildlife from Electromagnetic Fields and Wireless Technology”.

Lyssna även på den tre minuter långa videoinspelningen med Dr. Martin Blank från Columbia University, USA.

Att sänka gränsvärdet för elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner etc. från dagens höga nivå – där Sverige intar en föga hedrande position – är synnerligen angeläget.

Birgitta Langered

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.