2015-10-21 14:30

2015-10-21 14:30

Krångla inte, använd pengar rätt

DEBATT KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR KRISTDEMOKRATERNA: Teknik- och innovationscenter

Skattepengar. Får majoriteten i Kristinehamn (S, V, MP) hantera kommunens skattepengar hur som helst?

Vi har sedan länge (2007) ett beslut att starta ett innovationscenter. Den ekonomiska krisen 2008 gjorde att handläggningen fördröjdes. Allt eftersom tiden har gått har diskussionen allt mer handlat om vilka lokaler innovationscentret skall ha, i stället för resurser, personal och kontaktytor.

I det stora skolinvesteringsbeslutet (350 mkr) ingick att KTIC skulle flyttas in till Brogårdsgymnasiet. Majoriteten beslutade då att det var tomten Björktrasten (Jakobsbergskolan) som skulle användas, trots en stark opinion emot placeringen.

Beslutet innebär att;

• Extra kostnader för vägar och VA ca 10 miljoner kronor!

• Byggnaden går inte att byggas ut om kommunen utvecklas!

• Byggnadens golv ligger på den nivå vattnet var vid senaste översvämningen!

• Rasrisken är så stor att de som utrett geologin säger att inga stora maskiner får användas nära sluttningskanten vid byggnationen (pålningen?).

• Markstabiliteten uppfyller inte till alla delar som finns i föreskrifterna.

• Extra skyddsmurar mot översvämningar måste byggas!

• Erosionsskydd måste byggas vid skolan.

• Enda centrala vägen mellan väster och öster (Norra Staketgatan) blir ”gågata”, (utryckningsväg)!

• Kulturvärden som Jakobsbergsskolan med omgivning blir till stor del förstörd!

Vi kan se att kostnader som måste diskuteras är;

• Grundläggningen är mer tveksam än på andra lokaliseringar.

• Nödvändigheten av att öppna någon av viadukterna (Dalavägen eller Södra ringvägen) till full frihöjd.

• Speciella åtgärder för att förhindra liknade översvämningar som sommaren 2014 måste beaktas.

Varför utsätta kristinehamnarna för dessa kostnader och risker, när det finns andra mer förutsägbara alternativ? Ingen kan inbilla mig att denna byggnad inte blir dyrare och mer begränsad än om annan tomt användes.

En enkel rektangulär byggnad på mark som varit bebyggd tidigare och fri från översvämningsrisk, borde vara bra nog för oss Kristinehamnare.

Och den ligger på ett gångavstånd från Brogårdsgymnasiet som kanske är max en minut. Och tiotals miljoner kronor billigare.

Vi hade då eventuellt kunna köpa lite nya maskiner till skolan, vilket inte finns med i budgeten nu.

Byggnaden behöver inte vara ful, Tessin d. y. lyckades ju ganska väl med Stockholms Slott, trots att det är enkelt i formerna.

Kära majoriteten:

Kom inte och säg att vi är emot KTIC. Ni hade kunnat starta innovationscentrum för fyra- fem år sedan. Lokalerna är inte det väsentliga, i Lund startade deras mycket framgångsrika innovationscenter i en barackbyggnad motsvarande den som katthemmet har.

Vi vill gärna att teknikstuderande skall få de bästa möjligheterna med bra lokaler och bra utrustning.

Krångla inte till det. Använd pengarna väl.

Ove Bengtsson

Vi har sedan länge (2007) ett beslut att starta ett innovationscenter. Den ekonomiska krisen 2008 gjorde att handläggningen fördröjdes. Allt eftersom tiden har gått har diskussionen allt mer handlat om vilka lokaler innovationscentret skall ha, i stället för resurser, personal och kontaktytor.

I det stora skolinvesteringsbeslutet (350 mkr) ingick att KTIC skulle flyttas in till Brogårdsgymnasiet. Majoriteten beslutade då att det var tomten Björktrasten (Jakobsbergskolan) som skulle användas, trots en stark opinion emot placeringen.

Beslutet innebär att;

• Extra kostnader för vägar och VA ca 10 miljoner kronor!

• Byggnaden går inte att byggas ut om kommunen utvecklas!

• Byggnadens golv ligger på den nivå vattnet var vid senaste översvämningen!

• Rasrisken är så stor att de som utrett geologin säger att inga stora maskiner får användas nära sluttningskanten vid byggnationen (pålningen?).

• Markstabiliteten uppfyller inte till alla delar som finns i föreskrifterna.

• Extra skyddsmurar mot översvämningar måste byggas!

• Erosionsskydd måste byggas vid skolan.

• Enda centrala vägen mellan väster och öster (Norra Staketgatan) blir ”gågata”, (utryckningsväg)!

• Kulturvärden som Jakobsbergsskolan med omgivning blir till stor del förstörd!

Vi kan se att kostnader som måste diskuteras är;

• Grundläggningen är mer tveksam än på andra lokaliseringar.

• Nödvändigheten av att öppna någon av viadukterna (Dalavägen eller Södra ringvägen) till full frihöjd.

• Speciella åtgärder för att förhindra liknade översvämningar som sommaren 2014 måste beaktas.

Varför utsätta kristinehamnarna för dessa kostnader och risker, när det finns andra mer förutsägbara alternativ? Ingen kan inbilla mig att denna byggnad inte blir dyrare och mer begränsad än om annan tomt användes.

En enkel rektangulär byggnad på mark som varit bebyggd tidigare och fri från översvämningsrisk, borde vara bra nog för oss Kristinehamnare.

Och den ligger på ett gångavstånd från Brogårdsgymnasiet som kanske är max en minut. Och tiotals miljoner kronor billigare.

Vi hade då eventuellt kunna köpa lite nya maskiner till skolan, vilket inte finns med i budgeten nu.

Byggnaden behöver inte vara ful, Tessin d. y. lyckades ju ganska väl med Stockholms Slott, trots att det är enkelt i formerna.

Kära majoriteten:

Kom inte och säg att vi är emot KTIC. Ni hade kunnat starta innovationscentrum för fyra- fem år sedan. Lokalerna är inte det väsentliga, i Lund startade deras mycket framgångsrika innovationscenter i en barackbyggnad motsvarande den som katthemmet har.

Vi vill gärna att teknikstuderande skall få de bästa möjligheterna med bra lokaler och bra utrustning.

Krångla inte till det. Använd pengarna väl.

Ove Bengtsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.