2015-10-20 10:05

2015-10-20 10:05

Kristinehamnarna är att beklaga

BROÄNGEN: En nagel i ögat på de styrande

Stiftelsen Broängen avstår från att lämna anbud på de 18 äldreboendeplatser som kommunen vill upphandla.

Sedan många år har Broängens äldreboende varit det mest eftersökta bland gamla som velat välja sitt boende då deras behov av stöd blivit större.

Stiftelsen Broängen har förmerat sina insatser bland annat genom ett gediget utbud av evenemang, genom daglig verksamhet, genom ideella personalinsatser och med ”hemlagad” mat.

Detta har naturligtvis varit en nagel i ögat på vår vänstermajoritet, som tycker att alla ska ha det lika torftigt. För att motverka en fortsatt populär boendeform valde socialnämndens S, V och MP att i upphandlingskriterierna infoga en klausul om att maten till de 18 platserna absolut ska tillhandahållas av kommunen.

Därmed visade man med all önskvärd tydlighet att Broängen inte skulle göra sig besvär med ett anbud.

Nu har S, V och MP fått som de ville. Kristinehamnarna är bara att beklaga.

Marie Oudin (M)

oppositionsråd

Larsgöran Larsson

Monica Marker

Katarina Ikonen

ledamöter (M) i socialnämnden

Sedan många år har Broängens äldreboende varit det mest eftersökta bland gamla som velat välja sitt boende då deras behov av stöd blivit större.

Stiftelsen Broängen har förmerat sina insatser bland annat genom ett gediget utbud av evenemang, genom daglig verksamhet, genom ideella personalinsatser och med ”hemlagad” mat.

Detta har naturligtvis varit en nagel i ögat på vår vänstermajoritet, som tycker att alla ska ha det lika torftigt. För att motverka en fortsatt populär boendeform valde socialnämndens S, V och MP att i upphandlingskriterierna infoga en klausul om att maten till de 18 platserna absolut ska tillhandahållas av kommunen.

Därmed visade man med all önskvärd tydlighet att Broängen inte skulle göra sig besvär med ett anbud.

Nu har S, V och MP fått som de ville. Kristinehamnarna är bara att beklaga.

Marie Oudin (M)

oppositionsråd

Larsgöran Larsson

Monica Marker

Katarina Ikonen

ledamöter (M) i socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.