2015-10-20 10:05

2015-10-20 10:05

En sorgens dag i Kristinehamn

BROÄNGEN FOLKPARTIETS LEDAMÖTER I SOCIALNÄMNDEN: Nu har det hänt igen!

debatt. Det är bara att ”gratulera” majoriteten i Kristinehamn. Ytterligare en punkt att bocka av från listan.

Nu har man lyckats med följande

• Ta bort valfrihet i vården

• Man köper varor från Konsum i Björneborg för 20 000 kronor i veckan för att affären ska överleva, vilket i och för sig är viktigt för Björneborg. Frågan vi ställer oss är hur upphandlingsunderlaget såg ut. Var det formulerat så att det enbart var Konsum i Björneborg som kunde lägga ett anbud?

• Och nu senast - lägga regler för upphandling av äldreboende så att Kristinehamns mest välrenommerade boende Broängen inte vill lägga ett anbud.

Majoriteten säger - och det håller vi med om - att kommunerna inte ska sponsra privat företagande. Däremot är det för majoriteten tydligen helt ok att formulera upphandlingsregler så att man helt slår undan förutsättningarna för privata entreprenörer. Broängen säger att de inte kommer att lägga något anbud eftersom de inte vill tumma på kvaliteten. Det hedrar Broängen, men kastar en skugga på majoriteten i socialnämnden, som alltså inte är intresserade av kvalitet.

När man genomför undersökningar i kommunen var trivseln på boenden är bäst, så placerar sig kommunstyrda boenden på nedre halvan. Var ska vi 40-talister ta vägen när vi inte längre klarar oss själva?

Detta är en sorgens dag för Kristinehamn.

Ewa Wiklander

Britt-Mari Johansson

Nu har man lyckats med följande

• Ta bort valfrihet i vården

• Man köper varor från Konsum i Björneborg för 20 000 kronor i veckan för att affären ska överleva, vilket i och för sig är viktigt för Björneborg. Frågan vi ställer oss är hur upphandlingsunderlaget såg ut. Var det formulerat så att det enbart var Konsum i Björneborg som kunde lägga ett anbud?

• Och nu senast - lägga regler för upphandling av äldreboende så att Kristinehamns mest välrenommerade boende Broängen inte vill lägga ett anbud.

Majoriteten säger - och det håller vi med om - att kommunerna inte ska sponsra privat företagande. Däremot är det för majoriteten tydligen helt ok att formulera upphandlingsregler så att man helt slår undan förutsättningarna för privata entreprenörer. Broängen säger att de inte kommer att lägga något anbud eftersom de inte vill tumma på kvaliteten. Det hedrar Broängen, men kastar en skugga på majoriteten i socialnämnden, som alltså inte är intresserade av kvalitet.

När man genomför undersökningar i kommunen var trivseln på boenden är bäst, så placerar sig kommunstyrda boenden på nedre halvan. Var ska vi 40-talister ta vägen när vi inte längre klarar oss själva?

Detta är en sorgens dag för Kristinehamn.

Ewa Wiklander

Britt-Mari Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.