2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Så bantas landstinget

VERKSAMHET

Landstinget har ökat sin tjänstemannakader med 16 procent och vill dra ned på fotfolket med 300 st.

Detta är ett fatalt misstag som renderar i att verksamheten urholkas och döden inträffar för landstinget som verksamhet. I och med att man utökat tjänstemannakader har man kommit in på en farlig väg, eftersom de är självgenererande och producerar förslag och utredningar som gör dem oersättliga för politikerna som oftast är mycket dåligt insatta i verksamheterna.

Det som behövs är en ”konkursförvaltare” som kan stoppa denna farliga väg och kan börja med att ta bort alla verksamhetschefer utom de två man är skyldiga att ha enligt lag.

Dick C

Detta är ett fatalt misstag som renderar i att verksamheten urholkas och döden inträffar för landstinget som verksamhet. I och med att man utökat tjänstemannakader har man kommit in på en farlig väg, eftersom de är självgenererande och producerar förslag och utredningar som gör dem oersättliga för politikerna som oftast är mycket dåligt insatta i verksamheterna.

Det som behövs är en ”konkursförvaltare” som kan stoppa denna farliga väg och kan börja med att ta bort alla verksamhetschefer utom de två man är skyldiga att ha enligt lag.

Dick C

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.