2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

För långa restider

SKOLSKJUTSAR CENTERPARTIET: En timme för ohälsosamt

debatt. Nedläggningsbeslutet av skolorna Kärr-Bäck var ett majoritetsbeslut av S, V, M och FP.

Varför ska inte skolskjutsarna få kosta 45 miljoner extra på 10 år? Om inte upphandlingen är fel förstås.

När man inte satsade på en ny skola för alla barn här i södra delen måste man ju förstå att de ändå måste till skolan. Nu får barnen får nya fräscha fordon att åka i till sin arbetsplats (skolan) som de så väl behöver med sina LÅNGA RESTIDER. Det är där vi har knuten till det hela. Man lovade barnen att som mest färdas 45 minuter enkel resa i skolbeslutet.

Jag var på KCC i torsdags, där pratade man om framtidens trafik. Christer Ljungberg VD för Trivector talade om att det är först nu under senare år som vuxna färdas mer än en timme till sina jobb och det ansåg han vara ohälsosamt för individen. Och detsamma gäller NATURLIGTVIS våra barn som färdas i skolbuss. Barn ska inte färdas till och från skolan mer än 45 minuter enkel resa. Just idag färdas barn som är 6 år som mest 55 minuter till skolan. Förslaget som kan bli verklighet i december är 75 minuter sittande i buss för vissa barn.

Lägg ännu mer pengar än 4,5 miljoner extra på skolskjutsarna och sätt in fler turer för dom små barnen.

Att vi som bor på landet är en belastning, är lätt att tro när skolskjutsarna inte får kosta, att vägbidragen från kommunen ska betalas ut med 10 procent beräknat på det som vi får från trafikverket. Att vi helst ska bekosta våra vägar själva genom utdebitering om pengarna inte räcker till trots att det är allmänna färdmedel som trafikerar här ute precis som på stadens gator.

Att alla gatlampor togs bort på landet. Dom har ersatts med ljuskällor som endast indikerar för skolbussen genom ett svagt sken samt blinkande sken att skolbarn finns efter vägkanten. Det får man får vara nöjd med. Men framledes har vi rätt till en gatlampa på landet när ni sätter upp 3 i tätorten. Jag skrev i min förra insändare att vi från landsbygden genererar 300 miljoner av 1 200 miljarder som används i kommunens kassakista. En miljon var avsatt till landsbygden i förra årets budget. Alla de år vi inte har fått ett öre extra avsatt det kan vi nu ta igen med råge. Behandla alla barn lika och med värdighet var vi än bor i kommunen.

Monica Gustavsson

Varför ska inte skolskjutsarna få kosta 45 miljoner extra på 10 år? Om inte upphandlingen är fel förstås.

När man inte satsade på en ny skola för alla barn här i södra delen måste man ju förstå att de ändå måste till skolan. Nu får barnen får nya fräscha fordon att åka i till sin arbetsplats (skolan) som de så väl behöver med sina LÅNGA RESTIDER. Det är där vi har knuten till det hela. Man lovade barnen att som mest färdas 45 minuter enkel resa i skolbeslutet.

Jag var på KCC i torsdags, där pratade man om framtidens trafik. Christer Ljungberg VD för Trivector talade om att det är först nu under senare år som vuxna färdas mer än en timme till sina jobb och det ansåg han vara ohälsosamt för individen. Och detsamma gäller NATURLIGTVIS våra barn som färdas i skolbuss. Barn ska inte färdas till och från skolan mer än 45 minuter enkel resa. Just idag färdas barn som är 6 år som mest 55 minuter till skolan. Förslaget som kan bli verklighet i december är 75 minuter sittande i buss för vissa barn.

Lägg ännu mer pengar än 4,5 miljoner extra på skolskjutsarna och sätt in fler turer för dom små barnen.

Att vi som bor på landet är en belastning, är lätt att tro när skolskjutsarna inte får kosta, att vägbidragen från kommunen ska betalas ut med 10 procent beräknat på det som vi får från trafikverket. Att vi helst ska bekosta våra vägar själva genom utdebitering om pengarna inte räcker till trots att det är allmänna färdmedel som trafikerar här ute precis som på stadens gator.

Att alla gatlampor togs bort på landet. Dom har ersatts med ljuskällor som endast indikerar för skolbussen genom ett svagt sken samt blinkande sken att skolbarn finns efter vägkanten. Det får man får vara nöjd med. Men framledes har vi rätt till en gatlampa på landet när ni sätter upp 3 i tätorten. Jag skrev i min förra insändare att vi från landsbygden genererar 300 miljoner av 1 200 miljarder som används i kommunens kassakista. En miljon var avsatt till landsbygden i förra årets budget. Alla de år vi inte har fått ett öre extra avsatt det kan vi nu ta igen med råge. Behandla alla barn lika och med värdighet var vi än bor i kommunen.

Monica Gustavsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.