2015-10-14 10:56

2015-10-14 10:56

Saknar politisk ledning

LANDSTINGET: Oppositionen hävdar

Debatt. Hur kunde det gå så illa? Varför har ingen hejdat det ekonomiska raset? Vem eller vilka är ansvariga för det elände som nu drabbar personal och patienter?

Frågorna är många, men det finns ett enkelt svar. Det är den politiska ledningen som har ansvaret för att fördela pengar till landstingets verksamhet och det är där problemet sitter.

Att det är ett svårt uppdrag att vara landstingspolitiker och att det är många behov som ska tillgodoses, är vi alla överens om. Vi borde också vara överens om att det är svårt att få pengarna att räcka till, men det är här skillnaderna i politiken finns. Vi socialdemokrater kan inte förstå varför sex landstingsråd blundat för de fakta som de ekonomiska rapporterna visat de senaste åren. Redan 2011, det första året med sex landstingsråd i ledningen för landstinget, varnade vi för konsekvenserna av att lova allt till alla, utan ekonomiska begränsningar. Därefter har vi vid upprepade tillfällen pekat på att pengar saknas i den ordinarie sjukvårdsverksamheten och att det inte funnits utrymme för alla de dyra satsningar som gjorts. Nu fortsätter man med nästa politiska gåva. Den här gången är det Säffle och Kristinehamn, som ska få någon ny sorts vårdform i de gamla sjukhusbyggnaderna. Ingen vet vilka patienter som ska vårdas där eller varför. Kommunerna i länet undrar om det är deras gamla och sjuka som ska transport-eras till någon nygammal långvårdsvariant eller om det enbart är Säffle och Kristinehamn som får ett extra landstingsstöd i sin äldreomsorg. Kostnaden beräknas till ca 45 miljoner kronor per år, vilket in-nebär att både pengar och personal måste flyttas från sjukhusen i Arvika, Torsby och Karlstad, där det redan nu är stängda vårdplatser p g a personalbrist.

Vi Socialdemokrater känner både förtvivlan och uppgivenhet inför det som pågår. Gång på gång har vi vädjat om att de sex landstingsråden måste lyssna på larmrapporterna och ta sitt förnuft till fånga.

Vi har bjudit in till samtal för att få till en konstruktiv dialog. Men svaret har alltid varit detsamma.

”Vi har kontroll och det behövs ingen dialog!”

Det är möjligt att det finns en snäll och vacker ambition bakom dessa ord och det är t o m sannolikt att flera av satsningarna kan göra nytta. Men det är egentligen ingen skillnad på vad som gäller för lands-tingets ekonomi och för en vanlig privatperson. När pengarna är slut ska man inte öka utgifterna!

Om lönen inte räcker till hyran blir det inte bättre av att skaffa en större och dyrare lägenhet.

Vi kommer återigen att försöka övertyga landstingsfullmäktige om att riva upp beslutet om mellan-vårdsplatser och vi kommer även att föreslå att hela budgeten för 2016 räknas om och omfördelas så att den befintliga vårdverksamheten på våra sjukhus och vårdcentraler prioriteras så långt det är möj-ligt. Det måste vara uppenbart för alla politiska partier att den negativa ekonomiska utvecklingen måste brytas och att spenderbyxorna måste av.

Ulric Andersson

Monica Gundahl

Socialdemokraterna

Frågorna är många, men det finns ett enkelt svar. Det är den politiska ledningen som har ansvaret för att fördela pengar till landstingets verksamhet och det är där problemet sitter.

Att det är ett svårt uppdrag att vara landstingspolitiker och att det är många behov som ska tillgodoses, är vi alla överens om. Vi borde också vara överens om att det är svårt att få pengarna att räcka till, men det är här skillnaderna i politiken finns. Vi socialdemokrater kan inte förstå varför sex landstingsråd blundat för de fakta som de ekonomiska rapporterna visat de senaste åren. Redan 2011, det första året med sex landstingsråd i ledningen för landstinget, varnade vi för konsekvenserna av att lova allt till alla, utan ekonomiska begränsningar. Därefter har vi vid upprepade tillfällen pekat på att pengar saknas i den ordinarie sjukvårdsverksamheten och att det inte funnits utrymme för alla de dyra satsningar som gjorts. Nu fortsätter man med nästa politiska gåva. Den här gången är det Säffle och Kristinehamn, som ska få någon ny sorts vårdform i de gamla sjukhusbyggnaderna. Ingen vet vilka patienter som ska vårdas där eller varför. Kommunerna i länet undrar om det är deras gamla och sjuka som ska transport-eras till någon nygammal långvårdsvariant eller om det enbart är Säffle och Kristinehamn som får ett extra landstingsstöd i sin äldreomsorg. Kostnaden beräknas till ca 45 miljoner kronor per år, vilket in-nebär att både pengar och personal måste flyttas från sjukhusen i Arvika, Torsby och Karlstad, där det redan nu är stängda vårdplatser p g a personalbrist.

Vi Socialdemokrater känner både förtvivlan och uppgivenhet inför det som pågår. Gång på gång har vi vädjat om att de sex landstingsråden måste lyssna på larmrapporterna och ta sitt förnuft till fånga.

Vi har bjudit in till samtal för att få till en konstruktiv dialog. Men svaret har alltid varit detsamma.

”Vi har kontroll och det behövs ingen dialog!”

Det är möjligt att det finns en snäll och vacker ambition bakom dessa ord och det är t o m sannolikt att flera av satsningarna kan göra nytta. Men det är egentligen ingen skillnad på vad som gäller för lands-tingets ekonomi och för en vanlig privatperson. När pengarna är slut ska man inte öka utgifterna!

Om lönen inte räcker till hyran blir det inte bättre av att skaffa en större och dyrare lägenhet.

Vi kommer återigen att försöka övertyga landstingsfullmäktige om att riva upp beslutet om mellan-vårdsplatser och vi kommer även att föreslå att hela budgeten för 2016 räknas om och omfördelas så att den befintliga vårdverksamheten på våra sjukhus och vårdcentraler prioriteras så långt det är möj-ligt. Det måste vara uppenbart för alla politiska partier att den negativa ekonomiska utvecklingen måste brytas och att spenderbyxorna måste av.

Ulric Andersson

Monica Gundahl

Socialdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.