2015-10-14 14:46

2015-10-14 14:46

En framtidssatsning, Stellan Jansson (M)

SVAR PÅ TAL KOMMUNSTYRELSENS ORDF (S)

Man kan inte backa in i framtiden sa en gång en moderatpolitiker. Håller med honom i det uttrycket och det är just vad Stellan Jansson nu gör.

Satsa på grund och förskolan skriver Stellan och det gör majoriteten också. Vi bygger ny förskola och vi bygger om och nytt vid Djurgårds-Stenstalid- och Södermalmskolan. Vi satsar resurser på fler lärare och förskollärare

Men vad händer när de här eleverna slutar grundskolan ? Ska de då erbjudas lokaler som inte är ändamålsenliga och dessutom slitna ? Självklart inte ! Majoriteten i kommunen vill även här att elever och pedagoger har bra lokaler som är byggda för framtiden och flexibla för framtidens behov.

Dessutom integrerade med den övriga gymnasieskolan och det är nödvändigt.

Jag tycker det är konstigt att så fort det handlar om att bygga nya skolor pratar Stellan Jansson om skrytbyggen. Att satsa på nya lokaler för våra unga är självklart något vi måste göra och nödvändigt för att vi ska konkurrera med andra kommuners gymnasieskolor.

Nej Stellan, se in i framtiden istället för att backa in i den

Bjarne Olsson

Satsa på grund och förskolan skriver Stellan och det gör majoriteten också. Vi bygger ny förskola och vi bygger om och nytt vid Djurgårds-Stenstalid- och Södermalmskolan. Vi satsar resurser på fler lärare och förskollärare

Men vad händer när de här eleverna slutar grundskolan ? Ska de då erbjudas lokaler som inte är ändamålsenliga och dessutom slitna ? Självklart inte ! Majoriteten i kommunen vill även här att elever och pedagoger har bra lokaler som är byggda för framtiden och flexibla för framtidens behov.

Dessutom integrerade med den övriga gymnasieskolan och det är nödvändigt.

Jag tycker det är konstigt att så fort det handlar om att bygga nya skolor pratar Stellan Jansson om skrytbyggen. Att satsa på nya lokaler för våra unga är självklart något vi måste göra och nödvändigt för att vi ska konkurrera med andra kommuners gymnasieskolor.

Nej Stellan, se in i framtiden istället för att backa in i den

Bjarne Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.