2015-10-13 11:13

2015-10-13 11:13

Felaktig rapport om Strand

SVAR PÅ TAL: Enig nämnd

Enig nämnd har fel. Vill på enklaste sätt påtala att det inte är Bengt och Lena som ni har en dialog med utan det är nästan alla boende på Virvelvinden, Monsunvinden och Åskvinden. Vi har en namnlista som bevisar att det INTE är bara Bengt och Lena.

Det är tydligen enkelt att sitta i en nämnd och ta beslut som är helt felaktiga när man inte själv kommer att drabbas av besluten. Beslutet bygger på en konsultrapport som är helt felaktig när det gäller bedömning av Strandområdet. Övriga områden som den är beräknad för är i vår mening helt rätt, dubblerad flödeskapacitet men INTE på Strand!

Vi har försökt att påtala vid de möten som har genomförts att konsultrapporten är felaktig för Strand. Filmer och bilder har visats som påvisar att de beräkningar som är gjorda är mycket långt ifrån sanningen. SMHI säger att det är ett 100-års regn, ja det stämmer nog för ingen av oss har upplevt något annat. Det är dock bara 18 år sedan det var översvämning förra gången och med tanke på det nya klimat vi har framför oss så kommer det med stor sannolikhet att inträffa tidigare än både 18 och 100 år.

Vårt förslag bygger på att bullervallen fylls igen och att den trumma som läggs under bullervallen och leder ner vattnet genom Strandområdet är av samma dimension som krävs för att på ett säkert sätt leda vattnet genom området. Vid en eventuell ny översvämning så leds det vatten som inte trumman klarar av ned mot rondellen.

• I konsultrapporten står det att järnvägen hotas om man gör på detta sätt

• I konsultrapporten står det att befintlig trumma genom Strand klarar av ett 100-årsregn

• I konsultrapporten står det att en förlängning av befintlig trumma på 4 m och ett nytt galler är helt tillräckligt för ett 100 års regn

• E18 översvämmades också, varför? E 18 har samma trumstorlek som skall klara av 100-årsflödet

Varför gömma sig bakom en delvis felaktig konsultrapport när den är överbevisad? Sunt förnuft med enkel area matematik enligt grundskolenivå borde en teknisk nämnd också kunna bedöma att det inte går ihop.

Om konsultrapporten ligger till grund för den översvämningsstrategi som kommer att levereras i början på 2016 så föreslår vi att den stoppas och det inhämtas RÄTTA UPPGIFTER innan resultatet redovisas. Vi som befann oss i verkligheten kan vara behjälpliga.

Man behöver inte skämmas för att man har gjort fel, utan man kan på ett enkelt sätt be om ursäkt och göra rätt åtgärder.

Mvh Bengt och Lena samt de som finns på namnlistan och det finns strax under 40 namn på listan.

Fortsättning följer

Bengt och Lena

Det är tydligen enkelt att sitta i en nämnd och ta beslut som är helt felaktiga när man inte själv kommer att drabbas av besluten. Beslutet bygger på en konsultrapport som är helt felaktig när det gäller bedömning av Strandområdet. Övriga områden som den är beräknad för är i vår mening helt rätt, dubblerad flödeskapacitet men INTE på Strand!

Vi har försökt att påtala vid de möten som har genomförts att konsultrapporten är felaktig för Strand. Filmer och bilder har visats som påvisar att de beräkningar som är gjorda är mycket långt ifrån sanningen. SMHI säger att det är ett 100-års regn, ja det stämmer nog för ingen av oss har upplevt något annat. Det är dock bara 18 år sedan det var översvämning förra gången och med tanke på det nya klimat vi har framför oss så kommer det med stor sannolikhet att inträffa tidigare än både 18 och 100 år.

Vårt förslag bygger på att bullervallen fylls igen och att den trumma som läggs under bullervallen och leder ner vattnet genom Strandområdet är av samma dimension som krävs för att på ett säkert sätt leda vattnet genom området. Vid en eventuell ny översvämning så leds det vatten som inte trumman klarar av ned mot rondellen.

• I konsultrapporten står det att järnvägen hotas om man gör på detta sätt

• I konsultrapporten står det att befintlig trumma genom Strand klarar av ett 100-årsregn

• I konsultrapporten står det att en förlängning av befintlig trumma på 4 m och ett nytt galler är helt tillräckligt för ett 100 års regn

• E18 översvämmades också, varför? E 18 har samma trumstorlek som skall klara av 100-årsflödet

Varför gömma sig bakom en delvis felaktig konsultrapport när den är överbevisad? Sunt förnuft med enkel area matematik enligt grundskolenivå borde en teknisk nämnd också kunna bedöma att det inte går ihop.

Om konsultrapporten ligger till grund för den översvämningsstrategi som kommer att levereras i början på 2016 så föreslår vi att den stoppas och det inhämtas RÄTTA UPPGIFTER innan resultatet redovisas. Vi som befann oss i verkligheten kan vara behjälpliga.

Man behöver inte skämmas för att man har gjort fel, utan man kan på ett enkelt sätt be om ursäkt och göra rätt åtgärder.

Mvh Bengt och Lena samt de som finns på namnlistan och det finns strax under 40 namn på listan.

Fortsättning följer

Bengt och Lena

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.