2015-10-13 15:51

2015-10-13 15:51

Det räcker med gräs

TRAFIK: Rondeller

Förslag. Det finns mycket i en trafikrondell som drar trafikanternas uppmärksamhet från trafiken .Jag tycker ur trafiksäkerhetssynpunkt att det endast bör finnas en gräsmatta i en trafikrondell.

Det bör enligt min mening inte vara någon utsmyckning som påverkar och drar trafikanters uppmärksamhet från trafiken för att se på vad som finns för utsmyckning i rondellen. För övrigt kan det förekomma att det finns så höga utsmyckningar som direkt skymmer sikten. Det handlar även om en kostnadsfråga om man då tänker på allt underhåll som fodras för att de skall vårdas.

Det finns rondeller som helt är planterade med rosor, det kan vara vackert men till vilken kostnad om man jämför med underhållet på en plan gräsmatta. Det finns även andra i marknaden förekommande material som går att använda som till exempel vit singel som inte fodrar något underhåll kan påläggas vid nybyggnation.

Om man tittar på vad detta kostar och med tanke på att det finns brist på pengar till andra viktiga frågor i samhället borde dessa besparingar gå till viktigare exempelvis inom vården.

Resk

Det bör enligt min mening inte vara någon utsmyckning som påverkar och drar trafikanters uppmärksamhet från trafiken för att se på vad som finns för utsmyckning i rondellen. För övrigt kan det förekomma att det finns så höga utsmyckningar som direkt skymmer sikten. Det handlar även om en kostnadsfråga om man då tänker på allt underhåll som fodras för att de skall vårdas.

Det finns rondeller som helt är planterade med rosor, det kan vara vackert men till vilken kostnad om man jämför med underhållet på en plan gräsmatta. Det finns även andra i marknaden förekommande material som går att använda som till exempel vit singel som inte fodrar något underhåll kan påläggas vid nybyggnation.

Om man tittar på vad detta kostar och med tanke på att det finns brist på pengar till andra viktiga frågor i samhället borde dessa besparingar gå till viktigare exempelvis inom vården.

Resk

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.