2015-10-08 10:25

2015-10-08 10:25

Spel för gallerierna

POLITIK: Riv upp decemberöverenskommelsenStellan Jansson (M)

Efter att den 21 och 22 september har lyssnat på budgetdebatten och interpellationsdebatterna i riksdagen om skattehöjningarna på bensin och diesel, minskat stöd till Rot och Rut, ökade kostnader för att anställa unga mm kan jag bara beklaga att alliansen gjorde decemberöverkommelsen med minoritetsregeringen.

Å ena sidan godtar alliansen att budgeten går igenom genom att lägga ner rösterna å andra sidan kritiserar man hårt vad den kommer att innebära för negativa konsekvenser för såväl familjer som företag och särskilt landsbygdens utveckling. Detta är parodiskt och gynnar inte väljarnas tilltro till politiken. Decemberöverenskommelsen är ett katastrofalt misslyckande som b la syftade till att neutralisera SD inflytande i riksdagen. I nuläget har detta totalt misslyckats.

Decemberöverenskommelsen bör omedelbart rivas upp och regeringen bör fällas och nyval bör hållas. Man får tycka vad man vill om SD men partiet är trots allt etablerat i politiken och i riksdagen. Att låtsas att partiet inte finns är att stoppa huvudet i sanden. Att samtala med SD innebär inte att samverka men vuxna människor måste väl ändå kunna prata med varandra. Under resten av mandatperioden med decemberöverenskommelsen är nu den enda möjligheten att med stöd av SD i enskilda frågor, propositioner, fälla regeringens förslag och stoppa genomförandet. Även om vi tycker att en minoritetsregering skall kunna regera på sin budget så finns det rimligen gränser för toleransen. Den är nu nådd och det bästa vore ett nyval. Avbryt decemberöverenskommelsen den är en katastrof.

Å ena sidan godtar alliansen att budgeten går igenom genom att lägga ner rösterna å andra sidan kritiserar man hårt vad den kommer att innebära för negativa konsekvenser för såväl familjer som företag och särskilt landsbygdens utveckling. Detta är parodiskt och gynnar inte väljarnas tilltro till politiken. Decemberöverenskommelsen är ett katastrofalt misslyckande som b la syftade till att neutralisera SD inflytande i riksdagen. I nuläget har detta totalt misslyckats.

Decemberöverenskommelsen bör omedelbart rivas upp och regeringen bör fällas och nyval bör hållas. Man får tycka vad man vill om SD men partiet är trots allt etablerat i politiken och i riksdagen. Att låtsas att partiet inte finns är att stoppa huvudet i sanden. Att samtala med SD innebär inte att samverka men vuxna människor måste väl ändå kunna prata med varandra. Under resten av mandatperioden med decemberöverenskommelsen är nu den enda möjligheten att med stöd av SD i enskilda frågor, propositioner, fälla regeringens förslag och stoppa genomförandet. Även om vi tycker att en minoritetsregering skall kunna regera på sin budget så finns det rimligen gränser för toleransen. Den är nu nådd och det bästa vore ett nyval. Avbryt decemberöverenskommelsen den är en katastrof.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.