2015-10-07 08:59

2015-10-07 08:59

Äpplen och päron

SVAR PÅ TAL KOMMUNSTYRELSENS ORDF (S): Johan Lokander (KD) Bjarne Olsson

Replik. Vill börja med att kommentera rubriken på din insändare. Tråkig formulering och jag undrar vad du menar egentligen och om du förstår vad du skriver . Sedan skriver du vidare att ” nu vill Bjarne Olsson bestämma själv” osv. Antingen är det så att du inte begriper beslutsprocessen i kommunen eller också hittar du på medvetet. Det är inte jag som bestämmer, utan det här är ett demokratiskt beslut i kommunfullmäktige.

Du blandar ihop saker Johan i din debattartikel. Visst är det som du säger att det är företagen i kommunen som genererar tillväxt. Det har du helt rätt i. Sedan är det planerade bolagets roll att underlätta för näringslivsverksamhet på olika sätt.

Den bolagsmodell vi valt tillsammans med nuvarande Näringslivssamverkan, d.v.s. ett helägt kommunalt bolag, innebär att kommunfullmäktige väljer styrelseledamöter utifrån de nomineringar som gjorts av partierna. Utgår från att samtliga partier nominerar ledamöter som har kompetens för uppdraget.

Vi hade kunnat välja att göra ett samägt bolag d.v.s. ett bolag som ägts av både kommun och näringsliv. Det hade självklart inneburit att båda ägarna haft representation i styrelsen. Det fanns dock inget intresse för en sådan modell.

Det kommunala bolaget och den tänkta sammansättningen i styrelsen bygger på att det är kommunfullmäktige som tagit beslut om ägardirektiv d.v.s. en beskrivning vad som är bolagets uppdrag. De valda styrelseledamöterna är politiskt valda och representerar kommunen . De har därmed ett ansvar för att verkställa ägardirektiven gentemot kommunfullmäktige .Om det här inte görs kan man självklart utkräva politiskt ansvar av styrelsen. Bolagets uppdrag är att utifrån ägardirektiv, bolagsordningen och vårt näringslivspolitiska program se till att kommunens resurser på bästa sätt används för att stimulera, stödja och utveckla näringslivet i kommunen. Det här ska ske tillsammmans med övriga verksamheter i koncernen Kristinehamn.

Styrelsen ska också enligt ägardirektivet samarbeta med det lokala näringslivet eller som det står ska arbetet ” präglas av inflytande från och samverkan med det lokala näringslivet.” Styrelsen har alltså ett politiskt ansvar för att det här görs. Det här sker konkret genom det näringslivsråd som ska bildas och genom de representanter rådet utser att vara adjungerade i styrelsen

Du blandar ihop saker Johan i din debattartikel. Visst är det som du säger att det är företagen i kommunen som genererar tillväxt. Det har du helt rätt i. Sedan är det planerade bolagets roll att underlätta för näringslivsverksamhet på olika sätt.

Den bolagsmodell vi valt tillsammans med nuvarande Näringslivssamverkan, d.v.s. ett helägt kommunalt bolag, innebär att kommunfullmäktige väljer styrelseledamöter utifrån de nomineringar som gjorts av partierna. Utgår från att samtliga partier nominerar ledamöter som har kompetens för uppdraget.

Vi hade kunnat välja att göra ett samägt bolag d.v.s. ett bolag som ägts av både kommun och näringsliv. Det hade självklart inneburit att båda ägarna haft representation i styrelsen. Det fanns dock inget intresse för en sådan modell.

Det kommunala bolaget och den tänkta sammansättningen i styrelsen bygger på att det är kommunfullmäktige som tagit beslut om ägardirektiv d.v.s. en beskrivning vad som är bolagets uppdrag. De valda styrelseledamöterna är politiskt valda och representerar kommunen . De har därmed ett ansvar för att verkställa ägardirektiven gentemot kommunfullmäktige .Om det här inte görs kan man självklart utkräva politiskt ansvar av styrelsen. Bolagets uppdrag är att utifrån ägardirektiv, bolagsordningen och vårt näringslivspolitiska program se till att kommunens resurser på bästa sätt används för att stimulera, stödja och utveckla näringslivet i kommunen. Det här ska ske tillsammmans med övriga verksamheter i koncernen Kristinehamn.

Styrelsen ska också enligt ägardirektivet samarbeta med det lokala näringslivet eller som det står ska arbetet ” präglas av inflytande från och samverkan med det lokala näringslivet.” Styrelsen har alltså ett politiskt ansvar för att det här görs. Det här sker konkret genom det näringslivsråd som ska bildas och genom de representanter rådet utser att vara adjungerade i styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.