2015-10-07 16:27

2015-10-07 16:27

Alternativ har undersökts

SVAR TILL VIDOR

Replik. Bäste Vidor. Jag vill inleda med att understryka att fruktblandning verkligen inte är något för mig, även om jag uppskattar ditt metaforiska resonemang.

Flera alternativ har undersökts grundligt, genom platsanalyser genomförda av Sweco. Två realistiska alternativ som har utretts är Svinvallen (gamla badhustomten) och Tellus (bakom Stadshotellet).

I analyserna presenteras styrkor respektive svagheter kring platserna, när det gäller befintliga förutsättningar och sett ur ett verksamhetsperspektiv.

Några svagheter som presenteras i platsanalysen av Svinvallen är avståndet till Brogårdsskolan, närheten till Räddningstjänsten vars utryckningsmöjligheter försämras, att värdefull mark tas i anspråk som skulle kunna användas till etablering av affärsverksamhet. Värt att notera är att Svinvallen också valdes bort eftersom M och Fp la ett yrkande om att lägga den nya skolan nära Brogårdsskolan. Ett yrkande som S valde att ställa sig bakom.

Svagheter när det gäller kv Tellus är längre avstånd till både Brogårdsskolan och resecentrum, tomten är liten i förhållande till programytan och en eventuell expansion av hotellet skulle kunna påverka byggnadens placering och expansionsmöjligheter.

När det gäller kostnaderna för markstabiliseringåtgärder så vill jag förtydliga, enligt beräkningarna så handlar det om en summa på mellan 4-6 miljoner. Sen tillkommer kostnader för ombyggnad av N. Staketgatan, flytt av Prästgatan, flytt av VA-ledningar, olika undersökningar och bullerdämpande åtgärder. Allt som allt handlar det om 8,35-10,35 miljoner.

Vad kostnaderna för markberedning och andra anpassningsåtgärder för de andra alternativen vet vi inget om.

Annars står jag fast vid att jag tycker att en merkostnad för just markstabiliseringåtgärder är helt försvarbart. Björktrasten har ett mycket centralt läge, Brogårdsskolan ligger mycket nära, goda kommunikationer finns i närheten, stora synergieffekter finns mellan olika program, Teknikprogrammet finns nära både högskoleförberedande program och yrkesprogram och inte minst, samverkan ger lägre kostnader.

Till sist så vill jag understryka det centrala argumentet bakom byggnationen av KTIC, det handlar om att två gymnasieskolor ska bli en. I dagsläget har vi en segregerad gymnasieskola, det ska vi inte ha längre! Och det bästa sättet att få en integrerad gymnasieskola som samverkar och utvecklas tillsammans i mångfald är att bygga KTIC på Björkrasten.

Samuel Carlén

Ledamot av kommunfullmäktige/skolnämnden (S)

Flera alternativ har undersökts grundligt, genom platsanalyser genomförda av Sweco. Två realistiska alternativ som har utretts är Svinvallen (gamla badhustomten) och Tellus (bakom Stadshotellet).

I analyserna presenteras styrkor respektive svagheter kring platserna, när det gäller befintliga förutsättningar och sett ur ett verksamhetsperspektiv.

Några svagheter som presenteras i platsanalysen av Svinvallen är avståndet till Brogårdsskolan, närheten till Räddningstjänsten vars utryckningsmöjligheter försämras, att värdefull mark tas i anspråk som skulle kunna användas till etablering av affärsverksamhet. Värt att notera är att Svinvallen också valdes bort eftersom M och Fp la ett yrkande om att lägga den nya skolan nära Brogårdsskolan. Ett yrkande som S valde att ställa sig bakom.

Svagheter när det gäller kv Tellus är längre avstånd till både Brogårdsskolan och resecentrum, tomten är liten i förhållande till programytan och en eventuell expansion av hotellet skulle kunna påverka byggnadens placering och expansionsmöjligheter.

När det gäller kostnaderna för markstabiliseringåtgärder så vill jag förtydliga, enligt beräkningarna så handlar det om en summa på mellan 4-6 miljoner. Sen tillkommer kostnader för ombyggnad av N. Staketgatan, flytt av Prästgatan, flytt av VA-ledningar, olika undersökningar och bullerdämpande åtgärder. Allt som allt handlar det om 8,35-10,35 miljoner.

Vad kostnaderna för markberedning och andra anpassningsåtgärder för de andra alternativen vet vi inget om.

Annars står jag fast vid att jag tycker att en merkostnad för just markstabiliseringåtgärder är helt försvarbart. Björktrasten har ett mycket centralt läge, Brogårdsskolan ligger mycket nära, goda kommunikationer finns i närheten, stora synergieffekter finns mellan olika program, Teknikprogrammet finns nära både högskoleförberedande program och yrkesprogram och inte minst, samverkan ger lägre kostnader.

Till sist så vill jag understryka det centrala argumentet bakom byggnationen av KTIC, det handlar om att två gymnasieskolor ska bli en. I dagsläget har vi en segregerad gymnasieskola, det ska vi inte ha längre! Och det bästa sättet att få en integrerad gymnasieskola som samverkar och utvecklas tillsammans i mångfald är att bygga KTIC på Björkrasten.

Samuel Carlén

Ledamot av kommunfullmäktige/skolnämnden (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.