2015-10-06 16:16

2015-10-06 16:16

Vari ligger besparingen?

ÖSTÅSGÅRDEN: Beslut, analys och konsekvens

Debatt. I min värld så analyseras vad ett kommande beslut kan innebära för de berörda människorna och som i detta fallet med en eventuell nedläggning av Öståsgårdens äldreboende i Bäckhammar, ekonomin. Konsekvens, är resultatet av beslutet.

Utan att veta, så antar jag att ”äldreboende” i socialnämndens budget är en underrubrik. Att spara på äldreboende, gör ju inte så att dessa vårdbehövande försvinner. De blir istället hänvisade till hemtjänsten. Då blir frågan. Vari ligger besparingen? Den frågan kräver en undersökning. Alltså en konsekvensanalys av vad ett sådant beslut innebär för anställda, vårdtagare och ekonomin för socialtjänsten som sådan.

Att bygga äldreboende beslutar kommunen själv, naturligtvis grundat på en analys av behov, men likafullt kommunens eget beslut.

Hemtjänsten styrs mera strikt av regler, förordningar och naturligtvis av behov.

Hur mycket det kommer att kosta för hemtjänsten att ta över tio vårdbehövande som skulle platsa på ett äldreboende bör våra tjänstemän kunna visa relativt väl. Naturligtvis inte utan tankemöda. Men likväl bör en sådan analys göras. Inte bör, ska göras. Det är ett krav som en nämnd har på sina tjänstemän, för att nämnden ska kunna ta ett välgrundat beslut. Detta borde vara självklart. Om så inte är fallet, skall ärendet återlämnas till tjänstemännen för att grundligare gå igenom ärendet. Denna återremiss skall visas i protokoll från sammanträdet.

Både Kristinehamn, som kommun, och Bäckhammarbygden har en åldrande befolkning. Att i detta läge, lägga ner ett äldreboende verkar lite obetänkt. Beslut om byggande och nedläggning av äldreboende måste ha en långsiktig karaktär. Det är en självklarhet. Det resonemang som förts fram som tjänstemannaförslag verkar lite korttänkt. Att nu prata om att bygga seniorboende som ersättning är ju kvalificerat svammel.

Ett seniorboende är för den som på äldre dar vill ha ett bekvämt boende med ett lågt vårdbehov och alltså absolut ingen ersättning för äldreboende där krav på omvårdnad är mycket större och alvarligare. Båda varianterna finns det kanske behov av.

Att beslut, som eventuellt, skulle grundas på hitintills redovisade underlag, är under all kritik. Att så slarvigt och ansvarslöst hantera allmänna medel saknar all beskrivning.

Bengt Andersson

Undrande kommunbo

Utan att veta, så antar jag att ”äldreboende” i socialnämndens budget är en underrubrik. Att spara på äldreboende, gör ju inte så att dessa vårdbehövande försvinner. De blir istället hänvisade till hemtjänsten. Då blir frågan. Vari ligger besparingen? Den frågan kräver en undersökning. Alltså en konsekvensanalys av vad ett sådant beslut innebär för anställda, vårdtagare och ekonomin för socialtjänsten som sådan.

Att bygga äldreboende beslutar kommunen själv, naturligtvis grundat på en analys av behov, men likafullt kommunens eget beslut.

Hemtjänsten styrs mera strikt av regler, förordningar och naturligtvis av behov.

Hur mycket det kommer att kosta för hemtjänsten att ta över tio vårdbehövande som skulle platsa på ett äldreboende bör våra tjänstemän kunna visa relativt väl. Naturligtvis inte utan tankemöda. Men likväl bör en sådan analys göras. Inte bör, ska göras. Det är ett krav som en nämnd har på sina tjänstemän, för att nämnden ska kunna ta ett välgrundat beslut. Detta borde vara självklart. Om så inte är fallet, skall ärendet återlämnas till tjänstemännen för att grundligare gå igenom ärendet. Denna återremiss skall visas i protokoll från sammanträdet.

Både Kristinehamn, som kommun, och Bäckhammarbygden har en åldrande befolkning. Att i detta läge, lägga ner ett äldreboende verkar lite obetänkt. Beslut om byggande och nedläggning av äldreboende måste ha en långsiktig karaktär. Det är en självklarhet. Det resonemang som förts fram som tjänstemannaförslag verkar lite korttänkt. Att nu prata om att bygga seniorboende som ersättning är ju kvalificerat svammel.

Ett seniorboende är för den som på äldre dar vill ha ett bekvämt boende med ett lågt vårdbehov och alltså absolut ingen ersättning för äldreboende där krav på omvårdnad är mycket större och alvarligare. Båda varianterna finns det kanske behov av.

Att beslut, som eventuellt, skulle grundas på hitintills redovisade underlag, är under all kritik. Att så slarvigt och ansvarslöst hantera allmänna medel saknar all beskrivning.

Bengt Andersson

Undrande kommunbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.