2015-10-06 16:16

2015-10-06 16:16

Svar till Lärarförbundet

REPLIK KOMMUNSTYRELSENS ORDF (S)

Lärarförbundet frågar hur jag kan påstå att det är svårt att få tag i behöriga lärare. Mitt påstående utgår från de samtal jag haft med skolförvaltningen och vi har sedan sommaren sett svårigheter med att det är få behöriga sökande till våra tjänster. Själva lågstadiesatsningen bygger på att vi får tag på behöriga sökanden till de tjänster vi söker för. Det går inte att söka för obehöriga vikarier. Ni undrar varför vi inte söker extrapengar till framtida rekrytering. Vad jag vet är inte det möjligt via lågstadiesatsningen. Där söker vi för konkreta åtgärder vi tänkt göra.

Det som är viktigt för att vi ska få fler sökanden till lärarjobb i vår kommun är bl a bra löner och där har vi under de senaste åren gjort satsningar som lyft oss från den bottennivå vi låg på för några år sedan. Det är också viktigt att vi har ett ökat samarbete med vårt universitet . Bla om praktikplatser.

Bjarne Olsson

Lärarförbundet frågar hur jag kan påstå att det är svårt att få tag i behöriga lärare. Mitt påstående utgår från de samtal jag haft med skolförvaltningen och vi har sedan sommaren sett svårigheter med att det är få behöriga sökande till våra tjänster. Själva lågstadiesatsningen bygger på att vi får tag på behöriga sökanden till de tjänster vi söker för. Det går inte att söka för obehöriga vikarier. Ni undrar varför vi inte söker extrapengar till framtida rekrytering. Vad jag vet är inte det möjligt via lågstadiesatsningen. Där söker vi för konkreta åtgärder vi tänkt göra.

Det som är viktigt för att vi ska få fler sökanden till lärarjobb i vår kommun är bl a bra löner och där har vi under de senaste åren gjort satsningar som lyft oss från den bottennivå vi låg på för några år sedan. Det är också viktigt att vi har ett ökat samarbete med vårt universitet . Bla om praktikplatser.

Bjarne Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.