2015-09-30 15:55

2015-09-30 15:55

Inte slugt ta bort den

SVAR PÅ TAL: Picassoparkeringen

replik. Sign. Bengt–Anders tar upp en rad frågor av intresse och låt mig kommentera några av dessa. Att ta bort den parkeringsplats som är närmast Picassoskulpturen förefallet inte särskilt slugt.

Motivet anses vara att parkeringen skulle störa utsikten från det nu stängda caféet.

Nio platser försvinner och besökare hänvisas till den stora parkeringen vid Skulpturvägen. Folk med lokalkännedom parkerar knappast där, utan ställer sig där det finns en ledig fläck, vilket bland annat kan bli på Jutviksvägen.

Man behöver inte vara i ordets egentliga bemärkelse handikappad för att tycka att det är besvärligt att ta sig från stora p-platsen till Picassoområdet. Lite allmän skröplighet eller en tillfällig åkomma räcker nog till för detta.

Vid fullmäktiges behandling av detaljplanen för Vålösundet östra 4, var jag som boende i området jävig och kunde därför inte delta i debatten. Hade jag deltagit skulle jag självklart yrkat avslag på borttagandet av parkeringsplatsen.

Synpunkterna på den nedslitna innerstan delar jag inte till fullo. Visst finns en del som behöver rättas till, men allt är inte jämmer och elände.

Åsikter om behandlingen av Bengt Olson saknar jag verkligen inte, men jag är nog för väluppfostrad för att föra fram dem i tryck.

Björn Nyström (M)

Motivet anses vara att parkeringen skulle störa utsikten från det nu stängda caféet.

Nio platser försvinner och besökare hänvisas till den stora parkeringen vid Skulpturvägen. Folk med lokalkännedom parkerar knappast där, utan ställer sig där det finns en ledig fläck, vilket bland annat kan bli på Jutviksvägen.

Man behöver inte vara i ordets egentliga bemärkelse handikappad för att tycka att det är besvärligt att ta sig från stora p-platsen till Picassoområdet. Lite allmän skröplighet eller en tillfällig åkomma räcker nog till för detta.

Vid fullmäktiges behandling av detaljplanen för Vålösundet östra 4, var jag som boende i området jävig och kunde därför inte delta i debatten. Hade jag deltagit skulle jag självklart yrkat avslag på borttagandet av parkeringsplatsen.

Synpunkterna på den nedslitna innerstan delar jag inte till fullo. Visst finns en del som behöver rättas till, men allt är inte jämmer och elände.

Åsikter om behandlingen av Bengt Olson saknar jag verkligen inte, men jag är nog för väluppfostrad för att föra fram dem i tryck.

Björn Nyström (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.