2015-09-30 15:38

2015-09-30 15:38

Intäkterna en vit fläck för de ansvariga

VISION OCH FÖRETAGSKLIMAT

Företagsklimat och Vision 2030

Vi har haft två händelser på den senaste veckan som kommer att påverka Kristinehamns framtid

• Redovisningen av företagsklimatet i Kristinehamn.

• Framtagande av Vision 2030.

Som alla vet har företagsklimatet sjunkit från en hög plats till mitt bland landets kommuner. Skälet till detta kan Ni läsa i fredagens NKP. Kommunledningens och tjänstemännens inställning anges som en av de största orsakerna till fallet.

Framtagande av Vision 2030

Vid framtagande av visionen var de flesta högre tjänstemän i kommun, Näringslivssamverkan, samt kommunfullmäktigeledamöter närvarande.

Alla fick ta upp det ämne de tyckte var viktigt fram till 2030.

Det fanns två huvudlinjer i ämnena;

• Hur man bäst skulle kunna använda pengarna inom ett visst område.

• Hur man bäst skall kunna öka intäkterna till kommunen.

Av de cirka 25 ämnen som diskuterades, var det ett fåtal som t ex ökad turism, mer lokal upphandling, bästa företagsklimatet, som funderade på hur pengarna skall komma in, resten inklusive majoritetens (V, MP, och S) ämnen handlade om hur pengarna skulle användas.

Hur tror Ni att företagsklimat skall förbättras när intäktssidan är en vit fläck för de ansvariga?

Ove Bengtsson

KF för Kristdemokraterna

Vi har haft två händelser på den senaste veckan som kommer att påverka Kristinehamns framtid

• Redovisningen av företagsklimatet i Kristinehamn.

• Framtagande av Vision 2030.

Som alla vet har företagsklimatet sjunkit från en hög plats till mitt bland landets kommuner. Skälet till detta kan Ni läsa i fredagens NKP. Kommunledningens och tjänstemännens inställning anges som en av de största orsakerna till fallet.

Framtagande av Vision 2030

Vid framtagande av visionen var de flesta högre tjänstemän i kommun, Näringslivssamverkan, samt kommunfullmäktigeledamöter närvarande.

Alla fick ta upp det ämne de tyckte var viktigt fram till 2030.

Det fanns två huvudlinjer i ämnena;

• Hur man bäst skulle kunna använda pengarna inom ett visst område.

• Hur man bäst skall kunna öka intäkterna till kommunen.

Av de cirka 25 ämnen som diskuterades, var det ett fåtal som t ex ökad turism, mer lokal upphandling, bästa företagsklimatet, som funderade på hur pengarna skall komma in, resten inklusive majoritetens (V, MP, och S) ämnen handlade om hur pengarna skulle användas.

Hur tror Ni att företagsklimat skall förbättras när intäktssidan är en vit fläck för de ansvariga?

Ove Bengtsson

KF för Kristdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.