2015-09-30 15:38

2015-09-30 15:38

Här behövs övervakning

JÄRNVÄGSSTATIONEN

Alla dessa bilder tog jag på järnvägsstationen vid ett tillfälle, och inom en radie av 5 m. Min egen cykelbarnstol blev bortskruvad ytterligare någon meter härifrån för några veckor sedan. Detta utgör bara ett urval.

Situationen är ohållbar! Vem vill ta tåget, om man blir av med cykeln på kuppen? Vem vill komma hem efter en lång tågresa, och få gå från stationen med packning och allt, för att ens cykel plötsligt saknar hjul? Eller få bära barnet för att cykelbarnstolen är väck?

Gör något! Jag är generellt emot övervakning, men i det här fallet kanske inte en liten kamera som filmar cykelparkeringen inte vore så tokigt ändå?

Alla dessa bilder tog jag på järnvägsstationen vid ett tillfälle, och inom en radie av 5 m. Min egen cykelbarnstol blev bortskruvad ytterligare någon meter härifrån för några veckor sedan. Detta utgör bara ett urval.

Situationen är ohållbar! Vem vill ta tåget, om man blir av med cykeln på kuppen? Vem vill komma hem efter en lång tågresa, och få gå från stationen med packning och allt, för att ens cykel plötsligt saknar hjul? Eller få bära barnet för att cykelbarnstolen är väck?

Gör något! Jag är generellt emot övervakning, men i det här fallet kanske inte en liten kamera som filmar cykelparkeringen inte vore så tokigt ändå?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.