2015-09-30 15:55

2015-09-30 15:55

Det är en skandal

MIGRATIONSVERKET

Det är en skandal att Migrationsverket inte kan ta emot flyktingarna på rätt sätt. I stället är det ideella krafter som helhjärtat ställer upp och tar hand om de människor som kommer till vår kommun. Heder åt dessa krafter, som gör rätt saker på rätt plats och i tid.

Röda korsaren

Det är en skandal att Migrationsverket inte kan ta emot flyktingarna på rätt sätt. I stället är det ideella krafter som helhjärtat ställer upp och tar hand om de människor som kommer till vår kommun. Heder åt dessa krafter, som gör rätt saker på rätt plats och i tid.

Röda korsaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.