2015-09-30 15:08

2015-09-30 15:08

Avdrag eller bidrag?

RUT- OCH ROT

Att jobbskatteavdraget fungerar som ett bidrag till dem som jobbar blundar man för.

Att subventionerad städning (Rutavdraget) också fungerar som ett bidrag, till dem som egentligen har råd att betala den reella kostnaden, vill man inte heller se. Att hävda att man gör en välgärning genom att invandrarkvinnor och kvinnor utan utbildning får jobb är inte annorlunda än så som slavägarna resonerade, man tog dem som kostade minst.

Kerstin Andersson

Att jobbskatteavdraget fungerar som ett bidrag till dem som jobbar blundar man för.

Att subventionerad städning (Rutavdraget) också fungerar som ett bidrag, till dem som egentligen har råd att betala den reella kostnaden, vill man inte heller se. Att hävda att man gör en välgärning genom att invandrarkvinnor och kvinnor utan utbildning får jobb är inte annorlunda än så som slavägarna resonerade, man tog dem som kostade minst.

Kerstin Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.