2015-09-30 08:19

2015-09-30 08:19

2 000 per plats och dygn

MELLANVÅRDEN: Billigare än Centralsjukhuset

Debatt. Den 19 september kunde man i NWT läsa – ”Fortsatt stora minus för landstinget”.

I NKP kunde man den 25 september läsa ”S och V vill ompröva mellanvårdsplatserna. Fredrik Larsson, talesman för Värmlandsamverkan, anser att inrättandet av närvårdsplatser är en investering som inom rimlig tid kommer att ge flervårdplatser i länet och bättre omhändertagande till en lägre kostnad.

Det är ju frågan om nödvändig vård, som ska vara professionell och omtänksam på rimliga villkor.

Enligt skriverier i delar av Värmlandspressen vill vissa politiker och landstingstjänstemän (bland annat mellan skål och vägg) stoppa projektet.

I ekonomidebatten för Näva i Kristinehamn decembermötet 2013 uppskattade Hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson besparingen till cirka 2 000 kr per dygn och patient jämfört med en motsvarande plats på CSK.

Men framför allt måste man ju se på andra ekonomiska faktorer:

• det minskar CSKs extrakostnader för överbeläggningar

• mindre akuta utflyttningar av patienter till hotell mm.

• det minskar besök på CSK- och KGA-akuterna

• patienter som ligger kvar på andra sjukhus och väntar på att komma till LIV (för de kan inte skickas hem-) kan platsa på en nävaplats.

• det minskar antalet resor årligen, privata som kollektiva, för patienter, anhöriga och ambulanser.

• Minskar miljöbelastning, förlorade inkomster, vårdplaneringsmöten, parkeringskostnader mm.

Vi emotser gärna läsarnas erfarenheter och synpunkter i den ekonomiska debatten.

Opinionsgruppen för Nya Näva i Kristinehamn

I NKP kunde man den 25 september läsa ”S och V vill ompröva mellanvårdsplatserna. Fredrik Larsson, talesman för Värmlandsamverkan, anser att inrättandet av närvårdsplatser är en investering som inom rimlig tid kommer att ge flervårdplatser i länet och bättre omhändertagande till en lägre kostnad.

Det är ju frågan om nödvändig vård, som ska vara professionell och omtänksam på rimliga villkor.

Enligt skriverier i delar av Värmlandspressen vill vissa politiker och landstingstjänstemän (bland annat mellan skål och vägg) stoppa projektet.

I ekonomidebatten för Näva i Kristinehamn decembermötet 2013 uppskattade Hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson besparingen till cirka 2 000 kr per dygn och patient jämfört med en motsvarande plats på CSK.

Men framför allt måste man ju se på andra ekonomiska faktorer:

• det minskar CSKs extrakostnader för överbeläggningar

• mindre akuta utflyttningar av patienter till hotell mm.

• det minskar besök på CSK- och KGA-akuterna

• patienter som ligger kvar på andra sjukhus och väntar på att komma till LIV (för de kan inte skickas hem-) kan platsa på en nävaplats.

• det minskar antalet resor årligen, privata som kollektiva, för patienter, anhöriga och ambulanser.

• Minskar miljöbelastning, förlorade inkomster, vårdplaneringsmöten, parkeringskostnader mm.

Vi emotser gärna läsarnas erfarenheter och synpunkter i den ekonomiska debatten.

Opinionsgruppen för Nya Näva i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.