2015-09-29 10:04

2015-09-29 10:04

Mats Hahne inte uppdaterad

ÖVERSVÄMNINGSDRABBADE: Varför inte fördubbla kapaciteten?

Ditt uttal i SVT grundar sig på okunskap. Det handlar INTE om enskild fastighetsägare! Om du/ni hade läst de mejl jag skickat under våren och öppnat bifogade filer så hade du och dina medarbetare/kollegor idag haft vetskap om, att det är åtta fastighetsägare på Virvelvinden/Monsunvinden som har fått vattenskador i hus och/eller garagebyggnad.

Oavsett om man sitter som vice ordförande i tekniska nämnden eller företrädare för kommunens medborgare bör man vara påläst, uppdaterad och insatt i de ärenden som behandlas i respektive nämnd.

När det gäller benämningen ”enskild fastighetsägare” så är väl den också en kommunmedborgare? MEN i det här fallet så handlar det inte om enskild fastighetsägare UTAN om ett HELT KVARTER.

Prioritering? Är inte ett HELT KVARTER inklusive Marieberg en prioritering?

Ja, vi är en av de som är värst drabbade på Virvelvinden men ingen av oss som bor på Monsunvinden eller Virvelvinden, tror på det alternativ som kommunen föreslår dvs. en förlängning av trumman med fyra meter och ett nytt galler.

Vi som faktiskt var här och upplevde nattens vattenflöde förstår inte vad fyra meters förlängning av trumman och ett nytt galler kan ge för förbättring.

I Hallsberg har nya skyfall visat att det krävs åtgärder för att trygga de stadsplanerade områdena, vilket har tagits upp i media, t.ex. leda om vattnet till parkområden eller områden där inte bebyggelse finns. Kostnader för översvämningar har sedan 2012 ökat femfaldigt.

I Kristinehamns kommun har man tydligen en annan åsikt att det skyfall som föll i augusti förra året var ett 100-års skyfall vilket betyder att man har god tid på sig att vidta åtgärder.

För 18-år sedan var det översvämning i samma bäck dock inte av samma omfattning, då kunde gallret rensas i tid och övervakades därefter av räddningstjänsten. Det har varit näst intill översvämning vid ett fler tal tillfällen sedan dess men grannsamverkan har gjort att vi har haft kontroll på gallret.

Funderingar och frågor att besvara.

På alla ställen där trummor spolades bort har kapaciteten fördubblats, varför?

• Lagmansgatan

• Östra Ringvägen

• Strandvägen

Men inte den trumma som påverkade ett helt kvarter

Ett annat observandum är att nedanför Strandområdet ligger Marieberg, det är samma vattenflöde som skapade stor skada även där, hur tänker ni åtgärda det?

Citat från förra året informationsmöten ”Vi tar åt oss det ni säger”. Hur har ni hanterat den information som VI har försökt att delge er t.ex vattenflödets mängd var som mest under natten ≈ 8 - 10 kubikmeter/sek?

Trumman som finns idag klarar av 3.6 m3/sek i teorin.

Bengt och Lena

tillsammans med boende på Virvelvinden och Monsunvinden

Oavsett om man sitter som vice ordförande i tekniska nämnden eller företrädare för kommunens medborgare bör man vara påläst, uppdaterad och insatt i de ärenden som behandlas i respektive nämnd.

När det gäller benämningen ”enskild fastighetsägare” så är väl den också en kommunmedborgare? MEN i det här fallet så handlar det inte om enskild fastighetsägare UTAN om ett HELT KVARTER.

Prioritering? Är inte ett HELT KVARTER inklusive Marieberg en prioritering?

Ja, vi är en av de som är värst drabbade på Virvelvinden men ingen av oss som bor på Monsunvinden eller Virvelvinden, tror på det alternativ som kommunen föreslår dvs. en förlängning av trumman med fyra meter och ett nytt galler.

Vi som faktiskt var här och upplevde nattens vattenflöde förstår inte vad fyra meters förlängning av trumman och ett nytt galler kan ge för förbättring.

I Hallsberg har nya skyfall visat att det krävs åtgärder för att trygga de stadsplanerade områdena, vilket har tagits upp i media, t.ex. leda om vattnet till parkområden eller områden där inte bebyggelse finns. Kostnader för översvämningar har sedan 2012 ökat femfaldigt.

I Kristinehamns kommun har man tydligen en annan åsikt att det skyfall som föll i augusti förra året var ett 100-års skyfall vilket betyder att man har god tid på sig att vidta åtgärder.

För 18-år sedan var det översvämning i samma bäck dock inte av samma omfattning, då kunde gallret rensas i tid och övervakades därefter av räddningstjänsten. Det har varit näst intill översvämning vid ett fler tal tillfällen sedan dess men grannsamverkan har gjort att vi har haft kontroll på gallret.

Funderingar och frågor att besvara.

På alla ställen där trummor spolades bort har kapaciteten fördubblats, varför?

• Lagmansgatan

• Östra Ringvägen

• Strandvägen

Men inte den trumma som påverkade ett helt kvarter

Ett annat observandum är att nedanför Strandområdet ligger Marieberg, det är samma vattenflöde som skapade stor skada även där, hur tänker ni åtgärda det?

Citat från förra året informationsmöten ”Vi tar åt oss det ni säger”. Hur har ni hanterat den information som VI har försökt att delge er t.ex vattenflödets mängd var som mest under natten ≈ 8 - 10 kubikmeter/sek?

Trumman som finns idag klarar av 3.6 m3/sek i teorin.

Bengt och Lena

tillsammans med boende på Virvelvinden och Monsunvinden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.