2015-09-29 10:06

2015-09-29 10:06

Dialog Marie Oudin (M)

SLUTREPLIK

Jo Marie Oudin det handlar om hur mycket du pratar på möten. Vi har under året haft flera möten i Näringslivssamverkans styrelse där vi diskuterat den framtida organisationen. Du har ofta varit tyst och dina åsikter har lyst med sin frånvaro. Sedan dyker det helt plötsligt upp ett pressmeddelande ” fem i tolv” där du anklagar mig för att vilja ” kidnappa ” och ” socialisera” näringslivet i Kristinehamn. Riktiga rallarsvingar

Hade gärna sett att du tidigare i processen sagt vad du tycker och att man inte blir upplyst om det precis innan beslut ska tas.

Nu går vi vidare med förslaget och jag uppfattade inte att någon av företrädarna från näringslivet är motståndare till det som föreslås när vi träffades i veckan

Jo Marie Oudin det handlar om hur mycket du pratar på möten. Vi har under året haft flera möten i Näringslivssamverkans styrelse där vi diskuterat den framtida organisationen. Du har ofta varit tyst och dina åsikter har lyst med sin frånvaro. Sedan dyker det helt plötsligt upp ett pressmeddelande ” fem i tolv” där du anklagar mig för att vilja ” kidnappa ” och ” socialisera” näringslivet i Kristinehamn. Riktiga rallarsvingar

Hade gärna sett att du tidigare i processen sagt vad du tycker och att man inte blir upplyst om det precis innan beslut ska tas.

Nu går vi vidare med förslaget och jag uppfattade inte att någon av företrädarna från näringslivet är motståndare till det som föreslås när vi träffades i veckan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.