2015-09-24 09:29

2015-09-24 09:29

Varför får vi inget besked?

ÖSTÅSGÅRDEN LISA PETTERSSON BENGT ANDERSSON EVA IVARSSON: Verkliga besparingenGruppen för Öståsgårdens bevarande

Äldreomsorg. Den 15/9-15 kom socialnämndens ordförande Lars Nilsson till Bäckhammar för att svara på frågor från kommunens invånare i södra delen, angående föreslagen nedläggning av Öståsgården.

Ett beslut som rekommenderats av kommunens tjänstemän. Lars Nilsson säger att han litar till 100 procent på dessa tjänstemän! Vi undrar vilka de är och vilken befogenhet och kunskap har dessa om ärendet? Socialnämnden skall spara 5 miljoner - och gör det enkelt för sig - ”Vi lägger ned Öståsgården som har en budget på 5 miljoner 2014!”

Arbetsgruppen för ” Öståsgårdens bevarande” har vid upprepade tillfällen bett olika personer inom kommunen om att få beslutsunderlag i form av reda siffror i ett konsekvensunderlag - alltså vad den VERKLIGA besparingen av ett sådant här beslut är, men fått INGET svar överhuvudtaget!

Enligt Lars Nilsson finns inte Öståsgården nämnt överhuvudtaget i besparingsförslaget - låt oss rätta honom! I Tjänsteskrivelse 2015-03-30 från socialchef Eva-Lotta Lindskog nämner hon att förberedelse till nedläggning av Öståsgården ska förberedas. 4 ggr pekar hon ut Öståsgården som avvecklingsobjekt i sin skrivelse! Och hävdar att man därmed 5 miljoner! HUR har hon eventuellt räknat då? Vidare finns avveckling av Öståsgården nämnt i protokoll: 2015-04-16!

Oförskämt att hänga ut oss i Bäckhammar med detta ogenomtänkta” beslut”! En brukare som blivit bedömd för plats på äldreboendet blir i eget boende lågt räknat 150 000 kronor dyrare med hjälp av hemtjänst plus nattpatrull m.m.

Var är besparingen?

Ett beslut som rekommenderats av kommunens tjänstemän. Lars Nilsson säger att han litar till 100 procent på dessa tjänstemän! Vi undrar vilka de är och vilken befogenhet och kunskap har dessa om ärendet? Socialnämnden skall spara 5 miljoner - och gör det enkelt för sig - ”Vi lägger ned Öståsgården som har en budget på 5 miljoner 2014!”

Arbetsgruppen för ” Öståsgårdens bevarande” har vid upprepade tillfällen bett olika personer inom kommunen om att få beslutsunderlag i form av reda siffror i ett konsekvensunderlag - alltså vad den VERKLIGA besparingen av ett sådant här beslut är, men fått INGET svar överhuvudtaget!

Enligt Lars Nilsson finns inte Öståsgården nämnt överhuvudtaget i besparingsförslaget - låt oss rätta honom! I Tjänsteskrivelse 2015-03-30 från socialchef Eva-Lotta Lindskog nämner hon att förberedelse till nedläggning av Öståsgården ska förberedas. 4 ggr pekar hon ut Öståsgården som avvecklingsobjekt i sin skrivelse! Och hävdar att man därmed 5 miljoner! HUR har hon eventuellt räknat då? Vidare finns avveckling av Öståsgården nämnt i protokoll: 2015-04-16!

Oförskämt att hänga ut oss i Bäckhammar med detta ogenomtänkta” beslut”! En brukare som blivit bedömd för plats på äldreboendet blir i eget boende lågt räknat 150 000 kronor dyrare med hjälp av hemtjänst plus nattpatrull m.m.

Var är besparingen?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.