2015-09-24 09:28

2015-09-24 09:28

Nya frågor till Bjarne Olsson

LÄRARBRIST

I NKP den 16 september 2015 får insändarskribenten ”Helge” svar av Bjarne Olsson: ”Just lärarbristen i Sverige är orsaken till att vi har valt att i detta skede inte söka pengar till fler lärare”

Att lärarbristen i Sverige försvårar rekrytering av lärare förstår vi, men då har vi följdfrågor till Olsson: 1. Är det inte märkligt att utifrån rådande lärarbrist välja att inte ansöka om extra pengar till framtida rekrytering? Vidare påstår Bjarne Olsson att det ”i dagsläget inte går att rekrytera några” och då har vi följdfråga nr 2. Vad grundar Bjarne Olsson detta påstående, att det inte går, på?

Lärarförbundets lokalavdelning i Kristinehamn

I NKP den 16 september 2015 får insändarskribenten ”Helge” svar av Bjarne Olsson: ”Just lärarbristen i Sverige är orsaken till att vi har valt att i detta skede inte söka pengar till fler lärare”

Att lärarbristen i Sverige försvårar rekrytering av lärare förstår vi, men då har vi följdfrågor till Olsson: 1. Är det inte märkligt att utifrån rådande lärarbrist välja att inte ansöka om extra pengar till framtida rekrytering? Vidare påstår Bjarne Olsson att det ”i dagsläget inte går att rekrytera några” och då har vi följdfråga nr 2. Vad grundar Bjarne Olsson detta påstående, att det inte går, på?

Lärarförbundets lokalavdelning i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.