2015-09-24 09:29

2015-09-24 09:29

Det är svårt att sia

FRAMTIDEN FOLKPARTIET LIBERALERNAS REPRESENTANTER I SOCIALNÄMNDEN: Mer komplex

debatt. När man ser historiskt vad som hänt, kan det vara enklare att se hur framtiden ter sig. En sak som är känt, är att vi lever allt längre och barn som föds idag har stora möjligheter att bli 100 år.

Det kommer att ställa helt andra och större krav på omsorg i framtiden. Redan idag är det så att många lever länge och med ökad ålder kommer också ökade krav på hjälp och stöd när de egna krafterna inte längre räcker till.

40-talisterna denna stora grupp människor är idag mellan 60 och 70 år. Mycket talar för att de kommer att bli äldre än vad deras föräldrar blev. Den förväntade livslängden idag är över 80 år.

När man blir gammal behöver man hjälp, och när orken tar slut, behöver man få plats på ett äldreboende. Det är tämligen enkelt att lägga ner ett äldreboende, personal och boende kan flyttas till ett annat boende. Möjligen trivs de mindre bra där, men det är praktiskt möjligt. Det är inte lika enkelt att starta ett nytt boende när man om 5-10 år ser att platserna inte längre räcker till. Och vi vet redan idag att vi i framtiden kommer att behöver fler platser på äldreboenden än vad vid har tillgång till idag

Vi vet att antalet äldre blir fler och idag vittnar många om att de som kommer till boenden är ganska vårdkrävande. Låt oss därför behålla de boenden vi har och fundera på hur vi på annat sätt ska lösa Socialnämndens sparbeting på 5 miljoner.

En sak är säker, att lägga ner ett äldreboende löser kanske problemet för dagen, men på sikt skaffar vi oss större, dyrare och mer komplexa problem som måste lösas.

Ewa Wiklander

Britt-Mari Johansson

Det kommer att ställa helt andra och större krav på omsorg i framtiden. Redan idag är det så att många lever länge och med ökad ålder kommer också ökade krav på hjälp och stöd när de egna krafterna inte längre räcker till.

40-talisterna denna stora grupp människor är idag mellan 60 och 70 år. Mycket talar för att de kommer att bli äldre än vad deras föräldrar blev. Den förväntade livslängden idag är över 80 år.

När man blir gammal behöver man hjälp, och när orken tar slut, behöver man få plats på ett äldreboende. Det är tämligen enkelt att lägga ner ett äldreboende, personal och boende kan flyttas till ett annat boende. Möjligen trivs de mindre bra där, men det är praktiskt möjligt. Det är inte lika enkelt att starta ett nytt boende när man om 5-10 år ser att platserna inte längre räcker till. Och vi vet redan idag att vi i framtiden kommer att behöver fler platser på äldreboenden än vad vid har tillgång till idag

Vi vet att antalet äldre blir fler och idag vittnar många om att de som kommer till boenden är ganska vårdkrävande. Låt oss därför behålla de boenden vi har och fundera på hur vi på annat sätt ska lösa Socialnämndens sparbeting på 5 miljoner.

En sak är säker, att lägga ner ett äldreboende löser kanske problemet för dagen, men på sikt skaffar vi oss större, dyrare och mer komplexa problem som måste lösas.

Ewa Wiklander

Britt-Mari Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.