2015-09-23 16:05

2015-09-24 07:48

Svar direkt från skolchefen

SVAR TILL HELENE BOQVIST SVAR PÅ TAL: Vänta med flytten av Jakobsbergsskolan

Hej Helene!

Här kommer svar på de frågor du har ställt till mig. Som tjänsteman kan jag inte besvara de frågor som är av politisk art, vilket gör att mitt svar till dig inte kommer innehålla svar på samtliga frågor.

Skolnämnden har ansvaret för barnomsorg och skola i Kristinehamns kommun. Detta ansvar har de fått från kommunfullmäktige, som i sin tur har fått uppdraget från staten. För skolnämndens del innebär detta bl.a. att verkställa de statliga uppdrag skolan har men också att verkställa beslut som fattats av kommunfullmäktige. Skollokalsutredningen och hur den ska hanteras, d.v.s. vilka skolor som ska byggas om och vilka skolor som ska avvecklas m.m. är ett beslut som är taget av kommunfullmäktige. Skolnämnden har inte som uppdrag och kan heller inte överpröva ett fullmäktigebeslut. Nämndens uppdrag är att inom ramarna för sitt uppdrag verkställa de beslut som fattats.

Flytten av Jakobsbergsskolans elever är en direkt konsekvens av det beslut som kommunfullmäktige tagit i skollokalsutredningen. Från skolans sida har vi framfört att om tidsplanen för när respektive skola ska byggas ändras, så skulle Jakobsbergseleverna kunna vara kvar till dess att Södermalmsskolan är färdigbyggd. Detta skulle då innebära en ändring i den tidsplan för när skolorna ska byggas om och även en fördröjning av bygget av en gemensam gymnasieskola.

Beskedet vi fått är att kommunfullmäktiges beslut att hela skollokalsprojektet ska vara klart till årsskiftet 2017/18 inte ska ändras. Det i sin tur innebär att vi ser på den kravspecifikation vi har för att kunna säkerställa att de tillfälliga lokallösningarna som behövs håller de kvalitetsmått vi anser oss behöva.

Modulerna i sig är fullt funktionsdugliga och har inte sämre användningsfunktion än en permanent skollokal. Om den kravspecifikation vi har angett uppfylls, så finns det inga argument utifrån sådana orsaker som innebär att en flytt inte kan genomföras.

Vi hade sett en flytt vid läsårsslutet som mer naturligt, men vi får vi se på helheten. Att vara i tillfälliga lokalerna under en tid, är en tillfällig konsekvens vi får, för att i framtiden kunna skapa en bättre skola och bra utbildningsmiljöer för våra elever. Vi har en bra beredskap för att flytta verksamheten inför vårterminen -16.

Vad gäller trafiksäkerhet så går redan idag elever från Jakobsbergsskolan till Södermalm för idrotts- undervisningen. Om det behövs ytterligare trafikhöjande åtgärder i form av övergångsställe m.m. utifrån flytten så kommer vi ta upp det med tekniska förvaltningen.

Matsituationen kommer lösas i de tillfälliga lokalerna.

Jag har full förståelse för att du som förälder är både orolig och frustrerad inför att det sker förändringar. Från förvaltningens sida så kan jag bara intyga att vår beredskap är god, vi har bra kontakt med skolledningen som är med i diskussionerna och vi bevakar den kravspecifikation vi har ställt upp för att kunna genomföra en flytt under julledigheten.

Fredric Norlin

 

Hej Helene!

Här kommer svar på de frågor du har ställt till mig. Som tjänsteman kan jag inte besvara de frågor som är av politisk art, vilket gör att mitt svar till dig inte kommer innehålla svar på samtliga frågor.

Skolnämnden har ansvaret för barnomsorg och skola i Kristinehamns kommun. Detta ansvar har de fått från kommunfullmäktige, som i sin tur har fått uppdraget från staten. För skolnämndens del innebär detta bl.a. att verkställa de statliga uppdrag skolan har men också att verkställa beslut som fattats av kommunfullmäktige. Skollokalsutredningen och hur den ska hanteras, d.v.s. vilka skolor som ska byggas om och vilka skolor som ska avvecklas m.m. är ett beslut som är taget av kommunfullmäktige. Skolnämnden har inte som uppdrag och kan heller inte överpröva ett fullmäktigebeslut. Nämndens uppdrag är att inom ramarna för sitt uppdrag verkställa de beslut som fattats.

Flytten av Jakobsbergsskolans elever är en direkt konsekvens av det beslut som kommunfullmäktige tagit i skollokalsutredningen. Från skolans sida har vi framfört att om tidsplanen för när respektive skola ska byggas ändras, så skulle Jakobsbergseleverna kunna vara kvar till dess att Södermalmsskolan är färdigbyggd. Detta skulle då innebära en ändring i den tidsplan för när skolorna ska byggas om och även en fördröjning av bygget av en gemensam gymnasieskola.

Beskedet vi fått är att kommunfullmäktiges beslut att hela skollokalsprojektet ska vara klart till årsskiftet 2017/18 inte ska ändras. Det i sin tur innebär att vi ser på den kravspecifikation vi har för att kunna säkerställa att de tillfälliga lokallösningarna som behövs håller de kvalitetsmått vi anser oss behöva.

Modulerna i sig är fullt funktionsdugliga och har inte sämre användningsfunktion än en permanent skollokal. Om den kravspecifikation vi har angett uppfylls, så finns det inga argument utifrån sådana orsaker som innebär att en flytt inte kan genomföras.

Vi hade sett en flytt vid läsårsslutet som mer naturligt, men vi får vi se på helheten. Att vara i tillfälliga lokalerna under en tid, är en tillfällig konsekvens vi får, för att i framtiden kunna skapa en bättre skola och bra utbildningsmiljöer för våra elever. Vi har en bra beredskap för att flytta verksamheten inför vårterminen -16.

Vad gäller trafiksäkerhet så går redan idag elever från Jakobsbergsskolan till Södermalm för idrotts- undervisningen. Om det behövs ytterligare trafikhöjande åtgärder i form av övergångsställe m.m. utifrån flytten så kommer vi ta upp det med tekniska förvaltningen.

Matsituationen kommer lösas i de tillfälliga lokalerna.

Jag har full förståelse för att du som förälder är både orolig och frustrerad inför att det sker förändringar. Från förvaltningens sida så kan jag bara intyga att vår beredskap är god, vi har bra kontakt med skolledningen som är med i diskussionerna och vi bevakar den kravspecifikation vi har ställt upp för att kunna genomföra en flytt under julledigheten.

Fredric Norlin

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.