2015-09-17 10:50

2015-09-17 10:50

Lägg inte ner äldreboenden

ÖSTÅSGÅRDEN MODERATERNA I SOCIALNÄMNDEN: Moderaterna

I tisdags hölls ett möte i Bäckhammar. Det var invånarna där som var bekymrade över ryktet om en nedläggning av deras äldreboende, Öståsgården. Socialnämndens ordförande, Lars Nilsson, hade ombetts komma.

Ett par timmar före mötets början, kl 17, blev en av socialnämndens allianspolitiker uppringd av invånare i Bäckhammar och inbjuden till träffen. I stället för det planerade alliansmöte som skulle ägt rum kl 18, beslutade sig fem allianspolitiker att istället skynda till Bäckhammar för att lyssna och delta i debatten.

Genom olyckliga omständigheter angavs under våren i en tjänsteskrivelse (offentlig handling) att en nedläggning av Öståsgården skulle utgöra det sparbeting på fem miljoner som nämnden ålagts. Självklart skapade det en oro bland brukare, personal och övriga boende i de södra kommundelarna. I det beslut som nämnden sedan tog nämns en eventuell neddragning an tio äldreboendeplatser i kommunen. Dock tog nämnden inget beslut om var dessa platser i så fall skulle finnas.

Vi politiker pratar gärna om hur viktigt det är att värna om glesbygden. Men när det blir skarpt läge? När det handlar om pengar?

Fem miljoner kan tyckas vara mycket pengar. Men med en budget på en halv miljard torde finnas flera alternativ för sparande. Har man några icke-lagstyrda verksamheter som andra kan sköta? Kan man genom omprioriteringar spara dessa miljoner? Genom effektiviseringar?

Demografin för Kristinehamn tyder inte direkt på en minskning av antalet äldre. Snarare allt flera äldre med allt större behov. I den årsrapport som socialnämnden lämnat till kommunfullmäktige anges att en prognos tyder på att ”... efterfrågan på särskilt boende kan antas öka.” Det rimmar ju väldigt illa med nedläggning av äldreboendeplatser.

Lars-Göran Larsson

Monica Marker

Katarina Ikonen

Ett par timmar före mötets början, kl 17, blev en av socialnämndens allianspolitiker uppringd av invånare i Bäckhammar och inbjuden till träffen. I stället för det planerade alliansmöte som skulle ägt rum kl 18, beslutade sig fem allianspolitiker att istället skynda till Bäckhammar för att lyssna och delta i debatten.

Genom olyckliga omständigheter angavs under våren i en tjänsteskrivelse (offentlig handling) att en nedläggning av Öståsgården skulle utgöra det sparbeting på fem miljoner som nämnden ålagts. Självklart skapade det en oro bland brukare, personal och övriga boende i de södra kommundelarna. I det beslut som nämnden sedan tog nämns en eventuell neddragning an tio äldreboendeplatser i kommunen. Dock tog nämnden inget beslut om var dessa platser i så fall skulle finnas.

Vi politiker pratar gärna om hur viktigt det är att värna om glesbygden. Men när det blir skarpt läge? När det handlar om pengar?

Fem miljoner kan tyckas vara mycket pengar. Men med en budget på en halv miljard torde finnas flera alternativ för sparande. Har man några icke-lagstyrda verksamheter som andra kan sköta? Kan man genom omprioriteringar spara dessa miljoner? Genom effektiviseringar?

Demografin för Kristinehamn tyder inte direkt på en minskning av antalet äldre. Snarare allt flera äldre med allt större behov. I den årsrapport som socialnämnden lämnat till kommunfullmäktige anges att en prognos tyder på att ”... efterfrågan på särskilt boende kan antas öka.” Det rimmar ju väldigt illa med nedläggning av äldreboendeplatser.

Lars-Göran Larsson

Monica Marker

Katarina Ikonen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.