2015-09-17 10:50

2015-09-17 10:50

Ingen kidnappning Marie Oudin (M)

SVAR PÅ TAL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (S)

Marie Oudin, du använder dig av mycket underliga ordval i ditt pressmeddelande. ” Kidnappning av näringslivet” och ”socialisera näringslivet”. Tror inte du själv egentligen förstår innebörden av det du skriver.

Om man socialiserar ett näringsliv så innebär det att man förstatligar det och förbjuder all privat verksamhet. Var det så du tänkte Marie Oudin?

Den process vi haft när det gäller att organisera den framtida näringslivsverksamheten i kommunen började för ett år sedan då vi upptäckte att den modell vi använde oss av bryter mot lagen. I dialog med Näringslivssamverkans styrelse ( som består av repr från de olika företagarorganisationerna i kommunen) diskuterades därför olika lösningar . Även du var med under de här diskussionerna. Även om du för det mesta valde att vara tyst. Det fanns olika alternativa lösningar. Men till slut kom vi tillsammans med styrelsen överens om den nu föreslagna modellen. Varje ledamot i styrelsen har självklart förankrat förslaget i den organisation man representerar.

I vår grannkommun Karlskoga har näringslivet ordinarie ledamöter i bolagsstyrelsen . Men då är det ett samägt bolag mellan kommun och näringsliv.

Förslaget presenterades vid en gemensam presskonferens i våras. Pratade idag med ordf för Näringslivssamverkan och han står fast vid att vi ska arbeta efter den föreslagna modellen vilket innebär att kommunfullmäktige utser styrelsen utifrån de nomineringar som partierna gjort och att det näringslivsråd som ska bildas utser tre adjungerade ledamöter.

Ordf i Näringslivssamverkan känner sig trygg med det här eftersom det är samma arbetsform som nu gäller i Näringslivssamverkan. Dvs konsensuslösningar. I nuvarande organisation är kommunens representanter adjungerade i styrelsen. Har aldrig känt mig ” kidnappad” i den styrelsen Marie Oudin?

Tycker ditt agerande Marie Oudin är mycket underligt och tråkigt. Du har varit med i hela processen men inte sagt något om ert förslag. Överhuvudtaget har du varit mycket tyst och t o m uteblivit från möten med näringslivet där vi diskuterat organisationen. Först nu kommer du med ett förslag. Varför har du inte sagt något tidigare? Det kan du väl bara själv svara på.

Bjarne Olsson

Om man socialiserar ett näringsliv så innebär det att man förstatligar det och förbjuder all privat verksamhet. Var det så du tänkte Marie Oudin?

Den process vi haft när det gäller att organisera den framtida näringslivsverksamheten i kommunen började för ett år sedan då vi upptäckte att den modell vi använde oss av bryter mot lagen. I dialog med Näringslivssamverkans styrelse ( som består av repr från de olika företagarorganisationerna i kommunen) diskuterades därför olika lösningar . Även du var med under de här diskussionerna. Även om du för det mesta valde att vara tyst. Det fanns olika alternativa lösningar. Men till slut kom vi tillsammans med styrelsen överens om den nu föreslagna modellen. Varje ledamot i styrelsen har självklart förankrat förslaget i den organisation man representerar.

I vår grannkommun Karlskoga har näringslivet ordinarie ledamöter i bolagsstyrelsen . Men då är det ett samägt bolag mellan kommun och näringsliv.

Förslaget presenterades vid en gemensam presskonferens i våras. Pratade idag med ordf för Näringslivssamverkan och han står fast vid att vi ska arbeta efter den föreslagna modellen vilket innebär att kommunfullmäktige utser styrelsen utifrån de nomineringar som partierna gjort och att det näringslivsråd som ska bildas utser tre adjungerade ledamöter.

Ordf i Näringslivssamverkan känner sig trygg med det här eftersom det är samma arbetsform som nu gäller i Näringslivssamverkan. Dvs konsensuslösningar. I nuvarande organisation är kommunens representanter adjungerade i styrelsen. Har aldrig känt mig ” kidnappad” i den styrelsen Marie Oudin?

Tycker ditt agerande Marie Oudin är mycket underligt och tråkigt. Du har varit med i hela processen men inte sagt något om ert förslag. Överhuvudtaget har du varit mycket tyst och t o m uteblivit från möten med näringslivet där vi diskuterat organisationen. Först nu kommer du med ett förslag. Varför har du inte sagt något tidigare? Det kan du väl bara själv svara på.

Bjarne Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.