2015-09-17 10:59

2015-09-17 10:59

Bjarne Olsson (S) kidnappar näringslivet

NÄRINGSLIVET ORDFÖRANDE KRISTDEMOKRATERNA I KRISTINEHAMN: Förslag

Vad handlar det här om för företagare och kristinehamnare?

Idag drivs verksamheten av närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn).

Näringslivssamverkan styrs av näringslivet där de fem huvudmännen utgörs av företagsorganisationerna:

Det är Företagarna, Bro-gruppen, lokalavdelning Handelskammaren Värmland, LRF, Christinorna och Kristinehamn handel.

Styrelsen består av fem ledamöter som utses av företagsorganisationerna. Utöver representanter från företagarorganisationerna finns även tre adjungerade representanter för Kristinehamns kommun i styrelsen; kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande (Bjarne Olsson) samt oppositionsrådet.

Nu vill Bjarne Olsson bestämma själv och byter ut styrelsen till fem politiker, troligtvis fördelas det med fyra från majoriteten (S 2 st, V 1 st , MP 1 st) och en till oppositionen. Sedan får näringslivet tre adjungerade representanter på avbytarbänken utan förslagsrätt och beslutsrätt.

Vårt förslag från KD ihop med alliansen är att de tre på avbytarbänken blir ordinarie i styrelsen med förslagsrätt och beslutanderätt.

Varför! För att det är inte politiker som skapar jobb det gör näringslivet och näringslivet ska inte kvävas eller få tunga rockar att bära på. De har det nog så kämpigt som de har det, med skatter och regler bla. Så vi politiker ska lyssna på vad näringslivet bestämmer och sedan förenkla för dem så att de kan skapa mer jobb och tillväxt.

Johan Lokander

Idag drivs verksamheten av närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn).

Näringslivssamverkan styrs av näringslivet där de fem huvudmännen utgörs av företagsorganisationerna:

Det är Företagarna, Bro-gruppen, lokalavdelning Handelskammaren Värmland, LRF, Christinorna och Kristinehamn handel.

Styrelsen består av fem ledamöter som utses av företagsorganisationerna. Utöver representanter från företagarorganisationerna finns även tre adjungerade representanter för Kristinehamns kommun i styrelsen; kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande (Bjarne Olsson) samt oppositionsrådet.

Nu vill Bjarne Olsson bestämma själv och byter ut styrelsen till fem politiker, troligtvis fördelas det med fyra från majoriteten (S 2 st, V 1 st , MP 1 st) och en till oppositionen. Sedan får näringslivet tre adjungerade representanter på avbytarbänken utan förslagsrätt och beslutsrätt.

Vårt förslag från KD ihop med alliansen är att de tre på avbytarbänken blir ordinarie i styrelsen med förslagsrätt och beslutanderätt.

Varför! För att det är inte politiker som skapar jobb det gör näringslivet och näringslivet ska inte kvävas eller få tunga rockar att bära på. De har det nog så kämpigt som de har det, med skatter och regler bla. Så vi politiker ska lyssna på vad näringslivet bestämmer och sedan förenkla för dem så att de kan skapa mer jobb och tillväxt.

Johan Lokander

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.