2015-09-16 11:45

2015-09-16 11:45

Tokigt att ge pengar

TIGGERIET PRIVATPERSONEN, HUMANIST OCH REALIST: Uppmana till jobb och egen försörjning

I ett nummer av Dagens Samhälle fanns ett stort uppslag som handlade om tiggeriet i vårt land.

Toppolitikerna i de 20 största kommunerna vill sätta press på regeringen och EU för att hemländerna skall ta sitt ansvar för sina medborgare. Tiggeriet är inget ansvar varken för kommunerna och vårt land. Ansvaret vilar på hemländerna och därför måste dessa pressas till att ta sitt ansvar.

Att i välvillighet ställa upp med stöd till tiggarna är i själva verket inget stöd. Det bidrar istället till att uppmuntra till fortsatt tiggeri. Dessa människor borde självklart uppmuntras till att arbeta för att försörja sig. Tiggeriet i vårt land påverkar anseendet negativt, vilket Stockholm anser. Det är samma sak i Kristinehamn.

Det finns de som avstår från att handla i vissa butiker på grund av tiggarnas provokativa beteende. Utanför centralsjukhuset i Karlstad nödgades ordningsvakter avhysa två synnerligen provokativa tiggare som sålde tidningar och störde alla besökande. Detta tiggeri kan inte få fortsätta.

Butiksägare måste få rätt att avhysa tiggare som stör. Polisen måste kontrollera tiggarna med avseende på tremånadersregeln. Gör de det? Det kan inte uteslutas att kriminalitet ligger bakom tiggeriet. Man kan ju fråga sig hur det är möjligt att färdas den långa vägen från Rumänien och Bulgarien och tillbaka igen utan att det kostar mer än att stanna kvar och arbeta i hemländerna. Marginalpartiet, vänstern, har fått ett alldeles för stort inflytande såväl i kommunen som centralt.

I kraft av detta driver man frågor som t ex att stödja tiggeri genom att använda skattemedel till boende för dessa. Detta är horribelt. Nu hoppas jag att Kristinehamns invånare inser det tokiga och felaktiga i detta. Tiggarna bör i stället uppmuntras till att arbeta. Genom arbete kan de försörja sig och själva betala för mat och husrum. Vi har väl nog med att ta hand om våra asylsökande med barn till förskolor, ensamkommande barn och immigranter med uppehållstillstånd.

Stellan Jansson

Toppolitikerna i de 20 största kommunerna vill sätta press på regeringen och EU för att hemländerna skall ta sitt ansvar för sina medborgare. Tiggeriet är inget ansvar varken för kommunerna och vårt land. Ansvaret vilar på hemländerna och därför måste dessa pressas till att ta sitt ansvar.

Att i välvillighet ställa upp med stöd till tiggarna är i själva verket inget stöd. Det bidrar istället till att uppmuntra till fortsatt tiggeri. Dessa människor borde självklart uppmuntras till att arbeta för att försörja sig. Tiggeriet i vårt land påverkar anseendet negativt, vilket Stockholm anser. Det är samma sak i Kristinehamn.

Det finns de som avstår från att handla i vissa butiker på grund av tiggarnas provokativa beteende. Utanför centralsjukhuset i Karlstad nödgades ordningsvakter avhysa två synnerligen provokativa tiggare som sålde tidningar och störde alla besökande. Detta tiggeri kan inte få fortsätta.

Butiksägare måste få rätt att avhysa tiggare som stör. Polisen måste kontrollera tiggarna med avseende på tremånadersregeln. Gör de det? Det kan inte uteslutas att kriminalitet ligger bakom tiggeriet. Man kan ju fråga sig hur det är möjligt att färdas den långa vägen från Rumänien och Bulgarien och tillbaka igen utan att det kostar mer än att stanna kvar och arbeta i hemländerna. Marginalpartiet, vänstern, har fått ett alldeles för stort inflytande såväl i kommunen som centralt.

I kraft av detta driver man frågor som t ex att stödja tiggeri genom att använda skattemedel till boende för dessa. Detta är horribelt. Nu hoppas jag att Kristinehamns invånare inser det tokiga och felaktiga i detta. Tiggarna bör i stället uppmuntras till att arbeta. Genom arbete kan de försörja sig och själva betala för mat och husrum. Vi har väl nog med att ta hand om våra asylsökande med barn till förskolor, ensamkommande barn och immigranter med uppehållstillstånd.

Stellan Jansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.