2015-09-16 06:00

2015-09-16 06:00

Bra om skolskjutsar

NÖDVÄNDIGT

Vilken bra insändare om skolskjutsar ur barnperspektiv och barnkonvention från Marianne C Cordes och Monica Gustavsson!

Helt nödvändigt är också att hänsyn tas ur ett likställighetsperspektiv gällande kommuninvånarnas rätt till jämlika förhållanden. Kristinehamnarna har segregerats genom ökad ojämlikhet och förvånande nog minskade demokratiska rättigheter med en S-styrd kommunledning som enligt sitt program ideologiskt anser sig bättre kunna lyssna in och tillvarata invånarnas intressen.

Men om kompetens och rättrådighet saknas, saknas också förmåga att omsätta teori till verklighet, vilket både den politiskt tillsatte (s)kolchefen såväl som det maktfullkomlige s-rådet entydigt visar prov på.

Lisbeth B Åkerman

Helt nödvändigt är också att hänsyn tas ur ett likställighetsperspektiv gällande kommuninvånarnas rätt till jämlika förhållanden. Kristinehamnarna har segregerats genom ökad ojämlikhet och förvånande nog minskade demokratiska rättigheter med en S-styrd kommunledning som enligt sitt program ideologiskt anser sig bättre kunna lyssna in och tillvarata invånarnas intressen.

Men om kompetens och rättrådighet saknas, saknas också förmåga att omsätta teori till verklighet, vilket både den politiskt tillsatte (s)kolchefen såväl som det maktfullkomlige s-rådet entydigt visar prov på.

Lisbeth B Åkerman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.