2015-09-15 15:10

2015-09-15 15:10

Skrytbyggen behövs inte

TEKNIK- OCH INNOVATIONSCENTER

Debatt. Frågan om satsningen på en ny skolbyggnad för yrkesförberedande gymnasieprogram har blivit synnerligen infekterad främst på grund av beslutet om lokaliseringen av byggnaden.

Debatten har tyvärr enbart handlat om lokaliseringen och storleken som nu minskat från ca 10 000 kvadratmeter till ca drygt 4000. Det som inte diskuterats är innehållet, vilket borde varit det väsentliga. Innan man diskuterar storlek och placering borde naturligtvis innehållet klarlagts, dvs vilka utbildningar som skall bedrivas och vad dessa kräver för utrymme och resurser.

Likaså vad den sk innovationsdelen innebär och vad den kräver och vilka företag som vill utnyttja den resursen och vad de vill betala för möjligheten att medverka. Inom den tidigare etablerade gymnasiesamverkan inom länet pågår nu ett arbete med att klarlägga vilka gymnasieprogram som skall/kan bedrivas vid kommunernas gymnasier. I Värmland har vi nu 1,65 platser per elev.

Vid senaste sammanträdet överenskoms att respektive kommun genomlyser sitt behov med hänsyn till kommunens näringslivs behov och detta kommer under hösten att sammanställas och analyseras av region Värmland. Innan detta arbete är slutfört och kommunerna enats om vilka program som skall bedrivas och var bör inte arbetet med TIC starta. Viktigast måste väl ändå vara att klara ut innehållet i verksamheten. När det är gjort kan ramverket och verksamhetens behov klarläggas.

Nu tycks majoriteten av prestigeskäl göra tvärtom. Men det är S, V och MP som får ta ansvaret för kostnaderna på en tomt som kommer att kosta långt mer än de 125 miljoner som de tror räcker. Detta i ett ekonomiskt läge där enbart skolnämnden har drygt 15 miljoner i volymsökningar för 2016. Lägg därtill socialnämndens behov och vårt flyktingmottagande.

Listan på behov kan göras lång. Därför behövs inga skrytbyggen utan istället satsningar på grund- och förskolan. Med hänsyn till kommunens ekonomi finns en stor risk att landsbygdsskolorna måste läggas ner. Vill vi det?

Stellan Jansson (M)

Debatten har tyvärr enbart handlat om lokaliseringen och storleken som nu minskat från ca 10 000 kvadratmeter till ca drygt 4000. Det som inte diskuterats är innehållet, vilket borde varit det väsentliga. Innan man diskuterar storlek och placering borde naturligtvis innehållet klarlagts, dvs vilka utbildningar som skall bedrivas och vad dessa kräver för utrymme och resurser.

Likaså vad den sk innovationsdelen innebär och vad den kräver och vilka företag som vill utnyttja den resursen och vad de vill betala för möjligheten att medverka. Inom den tidigare etablerade gymnasiesamverkan inom länet pågår nu ett arbete med att klarlägga vilka gymnasieprogram som skall/kan bedrivas vid kommunernas gymnasier. I Värmland har vi nu 1,65 platser per elev.

Vid senaste sammanträdet överenskoms att respektive kommun genomlyser sitt behov med hänsyn till kommunens näringslivs behov och detta kommer under hösten att sammanställas och analyseras av region Värmland. Innan detta arbete är slutfört och kommunerna enats om vilka program som skall bedrivas och var bör inte arbetet med TIC starta. Viktigast måste väl ändå vara att klara ut innehållet i verksamheten. När det är gjort kan ramverket och verksamhetens behov klarläggas.

Nu tycks majoriteten av prestigeskäl göra tvärtom. Men det är S, V och MP som får ta ansvaret för kostnaderna på en tomt som kommer att kosta långt mer än de 125 miljoner som de tror räcker. Detta i ett ekonomiskt läge där enbart skolnämnden har drygt 15 miljoner i volymsökningar för 2016. Lägg därtill socialnämndens behov och vårt flyktingmottagande.

Listan på behov kan göras lång. Därför behövs inga skrytbyggen utan istället satsningar på grund- och förskolan. Med hänsyn till kommunens ekonomi finns en stor risk att landsbygdsskolorna måste läggas ner. Vill vi det?

Stellan Jansson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.