2015-09-15 15:10

2015-09-15 15:10

Fruktblandning inget för mig!

SVAR PÅ TAL LEDAMOT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH SKOLNÄMNDEN (S): Vidor

Bäste Vidor. En fruktblandning är verkligen inget för mig, då jag inte gillar päron. Jag äter hellre bara ett gott Astrakan-äpple eller varför inte ett Gravensteiner?

Jag förstår inte riktigt vad du menar när du syftar på att jag skulle blanda ihop äpplen och päron när jag argumenterar för Björktrasten. Beslut har fattats om att ett teknik- och innovationscenter ska byggas, olika alternativ för placering av byggnaden har utretts grundligt och Björktrasten framträder helt klart som det bästa alternativet. Så ser den logiska kedjan av händelser ut i processen.

De borgerliga partierna tillsammans med SD röstade mycket riktigt emot placeringen av KTIC i Björktrasten, men det betyder inte att det beslut som den demokratiskt valda majoriteten fattade var felaktigt. Ibland är det så i politiken, man kan inte vara eniga om allt. Det är varken den första eller sista gången som det sker.

Du skriver vidare att markarbeten blir 10 miljoner kr dyrare. Men i förhållande till vad? Ingen vet riktigt vilka åtgärder som hade krävts vid Tellus och Jupiter, dvs bakom Stadshotellet.

Sen har jag full tilltro till att de åtgärder som föreslagits kommer att kunna genomföras klanderfritt utan att det gör någon betydlig åverkan på naturen eller miljön. Sweco, det välrenommerade teknikkonsultbolaget som har haft uppdraget att genomföra den geotekniska undersökningen, bullerutredningen och trafikutredningen kring KTIC har bedömt att detta är möjligt att genomföra och det finns ingen anledning till tvivel från min sida.

Till sist så skulle jag vilja säga att jag har full förståelse och respekt för de med avvikande uppfattning och för de som är bekymrade kring vissa saker som berör själva byggnationen eller syftet med KTIC. Jag hyllar dem för deras samhällsengagemang! Hade det funnits något tvivel om att detta var rätt beslut så hade jag inte stöttat detta, men nu tror jag på det här till fullo.

Samuel Carlén

Jag förstår inte riktigt vad du menar när du syftar på att jag skulle blanda ihop äpplen och päron när jag argumenterar för Björktrasten. Beslut har fattats om att ett teknik- och innovationscenter ska byggas, olika alternativ för placering av byggnaden har utretts grundligt och Björktrasten framträder helt klart som det bästa alternativet. Så ser den logiska kedjan av händelser ut i processen.

De borgerliga partierna tillsammans med SD röstade mycket riktigt emot placeringen av KTIC i Björktrasten, men det betyder inte att det beslut som den demokratiskt valda majoriteten fattade var felaktigt. Ibland är det så i politiken, man kan inte vara eniga om allt. Det är varken den första eller sista gången som det sker.

Du skriver vidare att markarbeten blir 10 miljoner kr dyrare. Men i förhållande till vad? Ingen vet riktigt vilka åtgärder som hade krävts vid Tellus och Jupiter, dvs bakom Stadshotellet.

Sen har jag full tilltro till att de åtgärder som föreslagits kommer att kunna genomföras klanderfritt utan att det gör någon betydlig åverkan på naturen eller miljön. Sweco, det välrenommerade teknikkonsultbolaget som har haft uppdraget att genomföra den geotekniska undersökningen, bullerutredningen och trafikutredningen kring KTIC har bedömt att detta är möjligt att genomföra och det finns ingen anledning till tvivel från min sida.

Till sist så skulle jag vilja säga att jag har full förståelse och respekt för de med avvikande uppfattning och för de som är bekymrade kring vissa saker som berör själva byggnationen eller syftet med KTIC. Jag hyllar dem för deras samhällsengagemang! Hade det funnits något tvivel om att detta var rätt beslut så hade jag inte stöttat detta, men nu tror jag på det här till fullo.

Samuel Carlén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.