2015-09-15 15:07

2015-09-15 15:07

Därför är tidigare skolstart viktig

NKP-LEDARE SKOL- OCH UTBILDNINGSPOLITISK TALESPERSON: Replik

Jag välkomnar att ledaren i Nya Kristinehamns-Posten den 7 september lyfter vikten av mer undervisningstid i matematik.

Det är en viktig fråga som Moderaterna har drivit länge och som ger eleverna bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen i matematik. Men tyvärr innehåller ledartexten också ett par felaktigheter i sak kring min KU-anmälan av Gustav Fridolin.

Såväl ledartexten som Gustav Fridolin ger skenet av att en obligatorisk förskoleklass och en tioårig grundskola är samma sak. Tvärt om finns det stora och avgörande skillnader som framför allt påverkar barnens och elevernas förutsättningar att klara skolan med framgång.

1. Att bara göra förskoleklassen obligatorisk, utan förändring av förskoleklassens mål och innehåll, vilket är Gustav Fridolins och regeringens förslag, är ett slag i luften som inte kommer att påverka barnens kunskapsutveckling nämnvärt jämfört med i dag.

2. Moderaterna vill ta tillvara på och kombinera förskoleklassens pedagogik, lek och omsorg med grundskolans tydliga kunskapskrav och lärande. Det innebär, till skillnad från att göra förskoleklassen obligatorisk, att barnen tidigare får tidigt stöd och stimulans för att lära sig att läsa och förstå enklare texter, skriva och att räkna.

Med andra ord innebär en tioårig grundskola, till skillnad från förslaget om att göra förskoleklassen obligatorisk, att vi ger barn och elever förutsättningar till att tidigare bygga sig en ner robust kunskapsgrund att stå på i sin kommande kunskapsresa.

3. Om vi jämför med andra OECD-länder har Sverige en senare skolstart och mindre undervisningstid. Det bidrar till sämre läsförståelse, svårigheter inom matematik och sjunkande resultat. I snitt har vi i dag 180 färre undervisningstimmar i svensk skola jämfört med övriga Europa. Vidare kan vi, utifrån de internationella undersökningarna, se att nyckeln till bättre rustade elever och högre resultat är tidigare stöd och hjälp.

Att vi behöver utöka undervisningstiden i matematik är vi överens om. Det är en fråga som vi kommer att återkomma till i såväl riksdags- som opinionsarbetet. Men det utesluter inte att vi möjliggör för barn och elever att, tidigare än idag, få hjälp och stöd i sin kunskapsresa. Tyvärr har regeringen valt en annan väg som, med största sannolikhet, inte kommer att få någon effekt på elevernas kunskapsutveckling. Framför allt av denna anledning har jag valt att KU-anmäla Gustav Fridolins och regeringens agerande i frågan.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Det är en viktig fråga som Moderaterna har drivit länge och som ger eleverna bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen i matematik. Men tyvärr innehåller ledartexten också ett par felaktigheter i sak kring min KU-anmälan av Gustav Fridolin.

Såväl ledartexten som Gustav Fridolin ger skenet av att en obligatorisk förskoleklass och en tioårig grundskola är samma sak. Tvärt om finns det stora och avgörande skillnader som framför allt påverkar barnens och elevernas förutsättningar att klara skolan med framgång.

1. Att bara göra förskoleklassen obligatorisk, utan förändring av förskoleklassens mål och innehåll, vilket är Gustav Fridolins och regeringens förslag, är ett slag i luften som inte kommer att påverka barnens kunskapsutveckling nämnvärt jämfört med i dag.

2. Moderaterna vill ta tillvara på och kombinera förskoleklassens pedagogik, lek och omsorg med grundskolans tydliga kunskapskrav och lärande. Det innebär, till skillnad från att göra förskoleklassen obligatorisk, att barnen tidigare får tidigt stöd och stimulans för att lära sig att läsa och förstå enklare texter, skriva och att räkna.

Med andra ord innebär en tioårig grundskola, till skillnad från förslaget om att göra förskoleklassen obligatorisk, att vi ger barn och elever förutsättningar till att tidigare bygga sig en ner robust kunskapsgrund att stå på i sin kommande kunskapsresa.

3. Om vi jämför med andra OECD-länder har Sverige en senare skolstart och mindre undervisningstid. Det bidrar till sämre läsförståelse, svårigheter inom matematik och sjunkande resultat. I snitt har vi i dag 180 färre undervisningstimmar i svensk skola jämfört med övriga Europa. Vidare kan vi, utifrån de internationella undersökningarna, se att nyckeln till bättre rustade elever och högre resultat är tidigare stöd och hjälp.

Att vi behöver utöka undervisningstiden i matematik är vi överens om. Det är en fråga som vi kommer att återkomma till i såväl riksdags- som opinionsarbetet. Men det utesluter inte att vi möjliggör för barn och elever att, tidigare än idag, få hjälp och stöd i sin kunskapsresa. Tyvärr har regeringen valt en annan väg som, med största sannolikhet, inte kommer att få någon effekt på elevernas kunskapsutveckling. Framför allt av denna anledning har jag valt att KU-anmäla Gustav Fridolins och regeringens agerande i frågan.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.