2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

100 000 till tiggare

HÄPNADSVÄCKANDE EJ RASIST MEN REALIST: Vänsterförslag Stellan Jansson

Kristinehamn. I kommunen har vänsterpartiet tagit ett politiskt initiativ rörande sk EU-migranter d.v.s. tiggare. Man begär att kommunstyrelsen skall avsätta 100 000 kr för att husera dessa tiggare under vintern.

Detta är fullständigt häpnadsväckande. Tiggeri är ingen långsiktig lösning på försörjning. I stället borde dessa friska och unga människor uppmuntras till att arbeta. Vänsterpartiets förslag uppmuntrar i stället till fortsatt tiggeri vilket är ett helt oönskat inslag i vår kommun och i Sverige.

Hemländerna måste ta sitt ansvar för egna medborgare liksom vi gör för våra. Hur tar vi hand om våra egna medborgare som saknar arbete, mat och husrum? Vilka resurser ger vi till egna frivilligorganisationer som tar hand om hemlösa? Hur naiva och flata skall vi svenskar vara? Hur mycket vatten skall vi ge till Sverigedemokraternas kvarnar?

Ett parti som fortsätter att växa med hjälp av sådana idiotiska, populistiska idéer som vänstern ger uttryck för. Självklart skall alla människor mötas med respekt men samtidigt måste väl ändå människor ha en ambition att genom arbete försörja sig och sin familj och inte genom tiggeri.

Skulle vänsterns djupt olyckliga förslag gå igenom uppmuntras till fortsatt tiggeri vilket kan leda till att fler kommer hit för att tigga. Tiggeriet bör motverkas på alla sätt och det bästa är att inte ge några pengar ty då löser sig den oönskade företeelsen. Viktigast är väl ändå att klara integrationen av asylsökande och invandrare med uppehållstillstånd vilka har en ambition att arbeta till skillnad från tiggarna som inte tycks vilja det.

Detta är fullständigt häpnadsväckande. Tiggeri är ingen långsiktig lösning på försörjning. I stället borde dessa friska och unga människor uppmuntras till att arbeta. Vänsterpartiets förslag uppmuntrar i stället till fortsatt tiggeri vilket är ett helt oönskat inslag i vår kommun och i Sverige.

Hemländerna måste ta sitt ansvar för egna medborgare liksom vi gör för våra. Hur tar vi hand om våra egna medborgare som saknar arbete, mat och husrum? Vilka resurser ger vi till egna frivilligorganisationer som tar hand om hemlösa? Hur naiva och flata skall vi svenskar vara? Hur mycket vatten skall vi ge till Sverigedemokraternas kvarnar?

Ett parti som fortsätter att växa med hjälp av sådana idiotiska, populistiska idéer som vänstern ger uttryck för. Självklart skall alla människor mötas med respekt men samtidigt måste väl ändå människor ha en ambition att genom arbete försörja sig och sin familj och inte genom tiggeri.

Skulle vänsterns djupt olyckliga förslag gå igenom uppmuntras till fortsatt tiggeri vilket kan leda till att fler kommer hit för att tigga. Tiggeriet bör motverkas på alla sätt och det bästa är att inte ge några pengar ty då löser sig den oönskade företeelsen. Viktigast är väl ändå att klara integrationen av asylsökande och invandrare med uppehållstillstånd vilka har en ambition att arbeta till skillnad från tiggarna som inte tycks vilja det.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.