2015-09-11 06:00

2015-09-15 15:07

Hur klarar skolan detta?

ASYLSÖKANDE: Beredskapen

Snart öppnar Herrgårdscampingen m.fl. boenden inför nya mottaganden av asylsökande.

Med detta följer att ett stort antal barn ska beredas plats i förskola, fritids och skolverksamhet. Jag har förstått att tanken är att de ska få en introduktion på den nyöppnade mottagningsenheten på Djurgårdsskolan för att efter en tid slussas ut i ordinarie verksamheter.

Min fundering är hur planerna ser ut när dessa barn/ungdomar ska placeras i befintliga verksamheter? Vilka ökade resurser kommer att ges till skolenheterna där dessa barn placeras?

Jag tänker t.ex. på ett ökat behov av SvA- lärare och språkstödjare i framför allt arabiska, ute i den dagliga verksamheten, ett ökande behov av tolkhjälp och krishantering, vid utvecklingssamtal och olika former av möten mellan hemmen och verksamheterna.

För en ökning av resurser till alla verksamheter som ska ta emot en större mängd elever kommer det väl att bli, eller?

När jag läste ett par artiklar i denna tidning förra veckan om det ekonomiska läget vad gäller skolnämndens budget blir jag bekymrad. Sparkrav är det jag läser, inte satsningar. Skolor som har renoverats/är under renovering, som redan har brist på utrymmen pga. att antalet barn som faktiskt finns på plats är större än prognoserna.

Så min fråga till er ansvariga politiker i Kristinehamns kommun är:

Vilka konkreta ökade satsningar kommer ni att presentera för skolledare, personal, vårdnadshavare och elever med anledning av tillströmningen av nyanlända till vår kommun?

Bekymrad

Med detta följer att ett stort antal barn ska beredas plats i förskola, fritids och skolverksamhet. Jag har förstått att tanken är att de ska få en introduktion på den nyöppnade mottagningsenheten på Djurgårdsskolan för att efter en tid slussas ut i ordinarie verksamheter.

Min fundering är hur planerna ser ut när dessa barn/ungdomar ska placeras i befintliga verksamheter? Vilka ökade resurser kommer att ges till skolenheterna där dessa barn placeras?

Jag tänker t.ex. på ett ökat behov av SvA- lärare och språkstödjare i framför allt arabiska, ute i den dagliga verksamheten, ett ökande behov av tolkhjälp och krishantering, vid utvecklingssamtal och olika former av möten mellan hemmen och verksamheterna.

För en ökning av resurser till alla verksamheter som ska ta emot en större mängd elever kommer det väl att bli, eller?

När jag läste ett par artiklar i denna tidning förra veckan om det ekonomiska läget vad gäller skolnämndens budget blir jag bekymrad. Sparkrav är det jag läser, inte satsningar. Skolor som har renoverats/är under renovering, som redan har brist på utrymmen pga. att antalet barn som faktiskt finns på plats är större än prognoserna.

Så min fråga till er ansvariga politiker i Kristinehamns kommun är:

Vilka konkreta ökade satsningar kommer ni att presentera för skolledare, personal, vårdnadshavare och elever med anledning av tillströmningen av nyanlända till vår kommun?

Bekymrad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.