2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Inga uppgifter om kostnader

: Broängen

Slutreplik. Efter flera trevliga och informativa kontakter med socialförvaltningen har jag fått reda på att de kringkostnader jag söker för en jämförelse mellan kommunalt och privat boende inte kan lämnas för närvarande.

Dessa kostnader kallas OH (=overhead) kostnader och ska ingå i den kommande upphandlingen. Det hade varit schysst av socialnämndens ordförande Lars Nilsson att tala om det från början. Då hade vi eventuellt sluppit den insändarcirkus som har varit.

Att blanda in i upphandlingen vem som ska laga maten till 18 personer är bara dumt. Det är inte säkert att de vill ha kommunal mat utan något helt annat. Pizza kanske:-).

I en intervju i NKP 18/8 hänvisar Lars Nilsson till ”massor av föreningar som har verksamhet för pensionärer. De får föreningsbidrag”. Dessa föreningar kan överta verksamheten om Broängen inte kan fortsätta tycker han. Enligt uppgift får pensionärsföreningarna bidrag med en viss procent av hyra och uppvärmning. Där undrar jag allt om det finns någon förening som har tid och lust att sköta en sådan verksamhet som Broängen bedriver till de pengarna. Den dagliga verksamheten klarar kommunen själv tycker han också. Hur då? Och på vilket sätt?

BeträffandeFredric Nilssons insändare till försvar för sin pappa förstår jag honom helt. Det jag skriver är ingen kritik mot Lars Nilsson som far. Jag skriver om den uppfattning jag nu har om en person som är ordförande i en av de viktigaste nämnderna i Kristinehamn.

Lisbeth Lönnberg

Dessa kostnader kallas OH (=overhead) kostnader och ska ingå i den kommande upphandlingen. Det hade varit schysst av socialnämndens ordförande Lars Nilsson att tala om det från början. Då hade vi eventuellt sluppit den insändarcirkus som har varit.

Att blanda in i upphandlingen vem som ska laga maten till 18 personer är bara dumt. Det är inte säkert att de vill ha kommunal mat utan något helt annat. Pizza kanske:-).

I en intervju i NKP 18/8 hänvisar Lars Nilsson till ”massor av föreningar som har verksamhet för pensionärer. De får föreningsbidrag”. Dessa föreningar kan överta verksamheten om Broängen inte kan fortsätta tycker han. Enligt uppgift får pensionärsföreningarna bidrag med en viss procent av hyra och uppvärmning. Där undrar jag allt om det finns någon förening som har tid och lust att sköta en sådan verksamhet som Broängen bedriver till de pengarna. Den dagliga verksamheten klarar kommunen själv tycker han också. Hur då? Och på vilket sätt?

BeträffandeFredric Nilssons insändare till försvar för sin pappa förstår jag honom helt. Det jag skriver är ingen kritik mot Lars Nilsson som far. Jag skriver om den uppfattning jag nu har om en person som är ordförande i en av de viktigaste nämnderna i Kristinehamn.

Lisbeth Lönnberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.