2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Företagsklimat och politikerförakt

TEKNIK OCH INNOVATIONSCENTRUM

Debatt. När jag kom in i politiken våren 2014 var en av de första frågorna handläggningsgången runt Nya teknik och innovationscentrum, utbyggnad av Södermalm och avveckling av Jakobsberg.

Vi kristdemokrater lämnade in en motion i slutet av 2014, som gick ut på att Södermalmsskolan skulle byggas färdigt först och att man därefter skulle få en bra lösning på Teknik och innovationscentret(TIC). Vi ville också att innovationscenterdelen skulle startas upp snarast, i någon av de många lämpliga lokaler som finns tillgängliga i kommunen. Uppstarten av innovationscentret hade kunnat göras redan 2008, men inget har hänt med att få igång det hela fram till valet 2014.

Detta förslag hade inneburit att vi inte behövt temporära lokaler på Södermalm.

Majoriteten bortsåg givetvis från dessa tankar och fortsatte att driva på utbyggnaden enligt plan, dvs TIC på Björktrastens mark före Södermalm.

Vi har alla sett de extra kostnader, begränsningar och kulturmiljöpåverkan, som denna lokalisering innebär.

En bild som inte framkommit är att när vi får en liknade översvämning som 2014 kommer nya TIC att fyllas med vatten upp till ca 0.5 m över golvet.

När vi har öppnat upp Lagmansgatan och Östra Ringvägens genomströmning kommer Kungsbron att vara den stora begränsningen. Vem kan garantera att vi inte får samma flöden igen?

Folk i allmänhet är inte så okunniga att de inte förstår det osunda i majoritetens beslut med att bygga på Björktrasten.

Bygg på marken mellan Stadshotellet och Brogårdsgymnasiet. Inga markproblem, trafikproblem och översvämningsproblem och till en kostnad som är 10-tals miljoner lägre. Givetvis kommer KDs motion inte att behandlas förrän alla beslut är fattade.

Företagsklimatet, som dalat i Kristinehamn, är en magkänsla hos företagare i kommunen.

Vi kan se att företag utvecklas i kluster, såsom fritidsfordonsklustret i Kristinehamn, möbelklustret i Tibro eller det allmänna småföretagarklustret i Gnosjö. Dessa kluster har inte uppstått om det inte funnits en positiv atmosfär kring småföretagande.

Kommunen har haft goda möjligheter att skapa denna atmosfär i områden som hemtjänst, äldreboende etc. I stället är man totalt skräckslagna för privata initiativ.

Se på kvaliteten hos de privat drivna äldreboendena och de kommunalt drivna.

Expressens stora undersökningar ger mycket bra underlag för detta. Det är inte till de kommunalt drivnas fördel. Se på sjukfrånvaron i den kommunala äldreomsorgen. Den bara ökar, men man vet inte hur den ser ut i de privat drivna verksamheterna!

Skapa ett förtroende där kommunen ser till att det som kan läggas ut i privat regi också gör det.

”Vi är inte emot privat företagande” är inte rätt tankegång för att få ett bättre företagsklimat.

Är det underligt att förtroendet för politiker ifrågasätts, när man ser att det är den egna prestigen som går före ett sunt ekonomiskt tänkande för kommunen?

Ove Bengtsson (KD)

Vi kristdemokrater lämnade in en motion i slutet av 2014, som gick ut på att Södermalmsskolan skulle byggas färdigt först och att man därefter skulle få en bra lösning på Teknik och innovationscentret(TIC). Vi ville också att innovationscenterdelen skulle startas upp snarast, i någon av de många lämpliga lokaler som finns tillgängliga i kommunen. Uppstarten av innovationscentret hade kunnat göras redan 2008, men inget har hänt med att få igång det hela fram till valet 2014.

Detta förslag hade inneburit att vi inte behövt temporära lokaler på Södermalm.

Majoriteten bortsåg givetvis från dessa tankar och fortsatte att driva på utbyggnaden enligt plan, dvs TIC på Björktrastens mark före Södermalm.

Vi har alla sett de extra kostnader, begränsningar och kulturmiljöpåverkan, som denna lokalisering innebär.

En bild som inte framkommit är att när vi får en liknade översvämning som 2014 kommer nya TIC att fyllas med vatten upp till ca 0.5 m över golvet.

När vi har öppnat upp Lagmansgatan och Östra Ringvägens genomströmning kommer Kungsbron att vara den stora begränsningen. Vem kan garantera att vi inte får samma flöden igen?

Folk i allmänhet är inte så okunniga att de inte förstår det osunda i majoritetens beslut med att bygga på Björktrasten.

Bygg på marken mellan Stadshotellet och Brogårdsgymnasiet. Inga markproblem, trafikproblem och översvämningsproblem och till en kostnad som är 10-tals miljoner lägre. Givetvis kommer KDs motion inte att behandlas förrän alla beslut är fattade.

Företagsklimatet, som dalat i Kristinehamn, är en magkänsla hos företagare i kommunen.

Vi kan se att företag utvecklas i kluster, såsom fritidsfordonsklustret i Kristinehamn, möbelklustret i Tibro eller det allmänna småföretagarklustret i Gnosjö. Dessa kluster har inte uppstått om det inte funnits en positiv atmosfär kring småföretagande.

Kommunen har haft goda möjligheter att skapa denna atmosfär i områden som hemtjänst, äldreboende etc. I stället är man totalt skräckslagna för privata initiativ.

Se på kvaliteten hos de privat drivna äldreboendena och de kommunalt drivna.

Expressens stora undersökningar ger mycket bra underlag för detta. Det är inte till de kommunalt drivnas fördel. Se på sjukfrånvaron i den kommunala äldreomsorgen. Den bara ökar, men man vet inte hur den ser ut i de privat drivna verksamheterna!

Skapa ett förtroende där kommunen ser till att det som kan läggas ut i privat regi också gör det.

”Vi är inte emot privat företagande” är inte rätt tankegång för att få ett bättre företagsklimat.

Är det underligt att förtroendet för politiker ifrågasätts, när man ser att det är den egna prestigen som går före ett sunt ekonomiskt tänkande för kommunen?

Ove Bengtsson (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.