2015-08-27 08:29

2015-08-27 08:29

Politiken sviker brottsoffren!

KRISTINEHAMN

Debatt. Brottsofferjouren Östra Värmland är en ideell förening som ger gratis hjälp till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Verksamheten är beroende av kommunal finansiering och sedan 2012 har föreningen i dialog med Kristinehamns kommun försökt få till en långsiktig finansiering för att hjälpsökande i Kristinehamn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. År 2013 beslutade kommunfullmäktige (KF) om en långsiktig finansiering av Brottsofferjouren och det ekonomiska stödet skulle utökas med 213 000 kr som sedan skulle räknas upp årligen.

När medlen kom till socialnämnden för utbetalning krävde plötsligt nämnden att jouren skulle skriva på ett avtal om att sköta kommunens skyddade boende utanför kontorstid för att kunna få pengarna som KF beslutat om. Under detta hot skrevs ett avtal på för ett år men föreningen har alltid varit tydlig med att detta inte är hållbart utan hotar stödet till brottsoffer. Nämnden valde dock att fortsätta kräva detta vilket innebar att något nytt avtal inte skrevs på.

Brottsofferjouren har tidigare hjälpt till på kommunens skyddade boende (där ett tiotal vistas årligen), men att sköta kommunens verksamhet kan inte vara ett krav för att hundratals brottsoffer ska få hjälp. Dessutom har kommunens skyddade boende aldrig nämnts i vare sig underlag till beslut som kommunledningsförvaltningen gjorde, eller i dialog med kommunen inför beslut, vid KFs sammanträde där beslutet togs eller i beslutet.

I maj 2015 valde nämnden att skicka tillbaka medlen som skulle ha gått till Brottsofferjouren och föreslog att de istället går till det egna skyddade boendet och till nämndens föreningspott. Hur medlen ska användas på det skyddade boendet framgår inte. I tisdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att gå på nämndens förslag. Nämnden och samtliga politiska partier har tagit del av den konsekvensanalys som jouren gjort inför beslutet samt underlag för beslutet som togs 2013. Eventuellt nya beslut kan nämligen få stora konsekvenser för många i Kristinehamn.

Brottsofferjouren hjälper uppemot 200 personer i Kristinehamn årligen. Att villkora finansieringen är ett svek mot alla som inte vistas på det skyddade boendet. Självklart ska det skyddade boendet fungera, men aldrig på bekostnad av andra brottsoffer.

På måndag sammanträder kommunstyrelsen och då ska ärendet upp för beslut igen. Det är en mänsklig rättighet för brottsoffer att få stöd och information. Vill de politiska partierna att alla brottsoffer ska få hjälp och i så fall hur? UPP TILL BEVIS!

Styrelsen för Brottsofferjouren Östra Värmland

Verksamheten är beroende av kommunal finansiering och sedan 2012 har föreningen i dialog med Kristinehamns kommun försökt få till en långsiktig finansiering för att hjälpsökande i Kristinehamn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. År 2013 beslutade kommunfullmäktige (KF) om en långsiktig finansiering av Brottsofferjouren och det ekonomiska stödet skulle utökas med 213 000 kr som sedan skulle räknas upp årligen.

När medlen kom till socialnämnden för utbetalning krävde plötsligt nämnden att jouren skulle skriva på ett avtal om att sköta kommunens skyddade boende utanför kontorstid för att kunna få pengarna som KF beslutat om. Under detta hot skrevs ett avtal på för ett år men föreningen har alltid varit tydlig med att detta inte är hållbart utan hotar stödet till brottsoffer. Nämnden valde dock att fortsätta kräva detta vilket innebar att något nytt avtal inte skrevs på.

Brottsofferjouren har tidigare hjälpt till på kommunens skyddade boende (där ett tiotal vistas årligen), men att sköta kommunens verksamhet kan inte vara ett krav för att hundratals brottsoffer ska få hjälp. Dessutom har kommunens skyddade boende aldrig nämnts i vare sig underlag till beslut som kommunledningsförvaltningen gjorde, eller i dialog med kommunen inför beslut, vid KFs sammanträde där beslutet togs eller i beslutet.

I maj 2015 valde nämnden att skicka tillbaka medlen som skulle ha gått till Brottsofferjouren och föreslog att de istället går till det egna skyddade boendet och till nämndens föreningspott. Hur medlen ska användas på det skyddade boendet framgår inte. I tisdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att gå på nämndens förslag. Nämnden och samtliga politiska partier har tagit del av den konsekvensanalys som jouren gjort inför beslutet samt underlag för beslutet som togs 2013. Eventuellt nya beslut kan nämligen få stora konsekvenser för många i Kristinehamn.

Brottsofferjouren hjälper uppemot 200 personer i Kristinehamn årligen. Att villkora finansieringen är ett svek mot alla som inte vistas på det skyddade boendet. Självklart ska det skyddade boendet fungera, men aldrig på bekostnad av andra brottsoffer.

På måndag sammanträder kommunstyrelsen och då ska ärendet upp för beslut igen. Det är en mänsklig rättighet för brottsoffer att få stöd och information. Vill de politiska partierna att alla brottsoffer ska få hjälp och i så fall hur? UPP TILL BEVIS!

Styrelsen för Brottsofferjouren Östra Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.