2015-08-19 06:00

2015-08-19 06:00

18 miljoner för tandvårdsflytt

SVAR PÅ TAL INFORMATIONSCHEF, FOLKTANDVÅRDEN VÄRMLAND

Svar på insändare i NKP, den 3 augusti:

Signaturen ”M a o” (3 augusti 2015) undrar i sin insändare hur mycket Folktandvården Kristinehamns flytt från Lyran har kostat.

Det korta svaret är 18 miljoner och det avser investeringskostnaden för ombyggnation och utrustning av kliniken som numera finns i landstingets egna lokaler på det tidigare sjukhusområdet. Det förra hyresavtalet sades upp när det löpte ut så det har inte uppstått några kostnader där.

Flytt- och ombyggnadskostnaden påverkar inte klinikens ekonomi alls, det är en investering av Landstinget i Värmland för framtiden. Och det var nödvändigt att flytta eftersom lokalerna på Kungsgatan bland annat inte uppfyllde kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade.

Ann-May Brodén

Signaturen ”M a o” (3 augusti 2015) undrar i sin insändare hur mycket Folktandvården Kristinehamns flytt från Lyran har kostat.

Det korta svaret är 18 miljoner och det avser investeringskostnaden för ombyggnation och utrustning av kliniken som numera finns i landstingets egna lokaler på det tidigare sjukhusområdet. Det förra hyresavtalet sades upp när det löpte ut så det har inte uppstått några kostnader där.

Flytt- och ombyggnadskostnaden påverkar inte klinikens ekonomi alls, det är en investering av Landstinget i Värmland för framtiden. Och det var nödvändigt att flytta eftersom lokalerna på Kungsgatan bland annat inte uppfyllde kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade.

Ann-May Brodén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.