2015-08-18 09:00

2015-08-18 09:25

Politikerna tar betalt

HÅLLER MED

Jag håller med „besviken dödsboförrättare” i NKP 5 augusti. Ringde själv till kommunen för jag trodde det var fel på fakturan.

Svaret jag fick var att det var beslut från politikerna. Vi fick en räkning för maj, mamma åkte in 7 maj och dog 29 maj. Vistades på Regnbågen i sju dagar. Fakturan var: hemtjänst och larm 1 - 31 maj, korttidsboende sju dagar på Regnbågen, kyld mat fyra dagar som kom samtidigt som ambulansen 7 maj, fick kastas. summa 1 707:- Sjukhusvård 7 - 21 maj 1 400:- och sjukhusvård 27 - 29 maj 200:-. Summa 3 107:-. Nycklar återlämnades inte förrän hon avlidit, trots att jag bad om dem.

Jill

Svaret jag fick var att det var beslut från politikerna. Vi fick en räkning för maj, mamma åkte in 7 maj och dog 29 maj. Vistades på Regnbågen i sju dagar. Fakturan var: hemtjänst och larm 1 - 31 maj, korttidsboende sju dagar på Regnbågen, kyld mat fyra dagar som kom samtidigt som ambulansen 7 maj, fick kastas. summa 1 707:- Sjukhusvård 7 - 21 maj 1 400:- och sjukhusvård 27 - 29 maj 200:-. Summa 3 107:-. Nycklar återlämnades inte förrän hon avlidit, trots att jag bad om dem.

Jill

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.