2015-08-03 06:00

2015-08-03 06:00

Trampat på en öm tå

SVAR PÅ TAL ORDFÖRANDE SOCIALNÄMNDEN: Vill inte köra mot röttLars Nilsson (S)

Illojalt. Det är visst en öm tå att bedriva regelrätt upphandling och Lars Göran Larsson, det försvarar ingenting att nämnden inte reagerar. Det blir heller inte lagligt bara därför.

Tex om alla bestämmer att man ska köra mot rött ljus och om ingen ser det och man inte krockar så går det bra.

Men om polisen eller som i vårat fall andra entreprenörer eller revision reagerar kan det bli ett dyrbart avtal. Vi vill inte köra mot rött ljus utan ser till att det blir grönt.

Vad det gäller upphandlingen så är priset för vård och omsorg jämfört med likvärdigt boende i egen regi. Det skulle bli en större skillnad om vi skulle jämföra med t.ex. Tapiren eller Sanna-gården. Hänsyn är tagen till att ett mindre boende kostar mer att driva.

Extra kostnaderna är, det utöver vad det kostar att utföra verksamheten i egen regi, för de tjänster som nu utelämnas i den nya upphandlingen

Men vi kommer inte att betala ersättning till enskilda caféer eller restauranger då det kallas för illojal konkurrens.

Totala sänkningen av kostnader kommer bli ca 1,5 miljoner kr/år.

Alla våra siffror finns att hämta från förvaltningen och redovisas offentligt. Nämnden har ekonomisk uppföljning varje möte. Som alla andra nämnder är våra möten öppna för allmänheten och om man vill vara säker på det man antyder i insändare kanske man skulle besöka dessa möten. Inte skapa sanningar ur insändare, ledarsidor eller rent elakt förtal.

Tex om alla bestämmer att man ska köra mot rött ljus och om ingen ser det och man inte krockar så går det bra.

Men om polisen eller som i vårat fall andra entreprenörer eller revision reagerar kan det bli ett dyrbart avtal. Vi vill inte köra mot rött ljus utan ser till att det blir grönt.

Vad det gäller upphandlingen så är priset för vård och omsorg jämfört med likvärdigt boende i egen regi. Det skulle bli en större skillnad om vi skulle jämföra med t.ex. Tapiren eller Sanna-gården. Hänsyn är tagen till att ett mindre boende kostar mer att driva.

Extra kostnaderna är, det utöver vad det kostar att utföra verksamheten i egen regi, för de tjänster som nu utelämnas i den nya upphandlingen

Men vi kommer inte att betala ersättning till enskilda caféer eller restauranger då det kallas för illojal konkurrens.

Totala sänkningen av kostnader kommer bli ca 1,5 miljoner kr/år.

Alla våra siffror finns att hämta från förvaltningen och redovisas offentligt. Nämnden har ekonomisk uppföljning varje möte. Som alla andra nämnder är våra möten öppna för allmänheten och om man vill vara säker på det man antyder i insändare kanske man skulle besöka dessa möten. Inte skapa sanningar ur insändare, ledarsidor eller rent elakt förtal.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.