2015-08-03 06:00

2015-08-03 06:00

De (S)er inte framåt

ÄLDREBOENDE VICE ORDFÖRANDE NYA MODERATERNA KRISTINEHAMN: SocialnämndenKatarina Ikonen

Står still. Socialnämndens ordförande socialdemokraten Lars Nilsson vill inte prata om framtiden och hur vårt äldreboende ska se ut i framtiden.

Moderaterna är ett parti som blickar framåt.

De som behöver äldreboende om fem-tio år behöver valmöjligheter och dessa val måste diskuteras NU! Att fatta beslut tar tid, eftersom upphandlingar, nybyggnationer eller ombyggnationer med mera krävs.

För att utveckla äldreboendet i Kristinehamn krävs konkurrens, det ska finnas olika utförare så långt det går.

Moderaterna är tydliga med att vi vill ha både kommunala och privata äldreboenden, eftersom detta skapar kvalité och ger valfrihet till äldre. Inom äldreomsorgen ska det finnas alternativ, eftersom en sort inte passar alla. Valfrihet skapar trygghet för många.

Moderaterna är ett parti som blickar framåt.

De som behöver äldreboende om fem-tio år behöver valmöjligheter och dessa val måste diskuteras NU! Att fatta beslut tar tid, eftersom upphandlingar, nybyggnationer eller ombyggnationer med mera krävs.

För att utveckla äldreboendet i Kristinehamn krävs konkurrens, det ska finnas olika utförare så långt det går.

Moderaterna är tydliga med att vi vill ha både kommunala och privata äldreboenden, eftersom detta skapar kvalité och ger valfrihet till äldre. Inom äldreomsorgen ska det finnas alternativ, eftersom en sort inte passar alla. Valfrihet skapar trygghet för många.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.