2015-07-31 06:00

2015-08-04 09:52

Suger ut gamla och sjuka

HEMTJÄNSTEN: Kristinehamn

debatt. Kristinehamns kommun suger ut pengar från gamla och sjuka kommuninnevånare. Se till att ni INTE bor i Kristinehamns kommun när ni blir gamla, sjuka och behöver vård. Det är bedrövligt att behöva skriva om detta, men så är fallet.

l april var min far sjuk, var hemma i sin bostad och behövde hjälp av kommunen i 8 dagar. Då fick han betala 1 269 kronor till kommunen varav 200 kronor för trygghetslarmet.

l maj var min far hemma i 4 dagar innan han avled på lasarettet den 6 maj. Då skickar Kristinehamns kommun en faktura mellan den 1-31 maj på 1 322 kronor. l den summan har de ”kastat på” en städavgift på 253 kronor. Efter påpekande till kommunen, så var ingen städning utförd. En ny faktura kom på 1 069 kronor.

Tar man bort trygghetslarmet i april, så skall vi betala 1069 kronor för 8 dagars hemsjukvård ochhemtjänstavgift i april och för maj då han var hemma i 4 dagar, skall vi också betala 1 069 kronor.

Han har haft samma sorts hjälp hemma i bostaden i både april och maj. Jag kan ju inte betala lika mycket för 4 dagar som för 8 dagar. Jo säger denna kommun; en kommun får som maxavgift per månad ta 1 780 kronor.

Kristinehamns kommun utnyttjar detta och ser till att få in pengar maximalt från de gamla och sjuka. De hoppas förmodligen att kommuninnevånaren hamnar på lasarettet resten av månaden. Då behöver kommunen ju inte utföra den tjänst som de tagit betalt för.

Vid kontroll med andra kommuner, Karlskoga och Filipstad, så säger de så här ”Du kan ju inte betala för något som du INTE FÅR”.

Precis så tycker jag med. l Karlskoga och Filipstad med samma hjälp, så hade detta kostat för april 1 780 delat på 30 dagar d v s 59 kr/dag gånger 8 = 474 kronor plus trygghetslarmet på 250 kronor. Totalt 724 kronor.

l maj hade det i Karlskoga och Filipstad kostat 59 kr/dag gånger 4 dagar= 236 kronor plus. Trygghetslarmet på 250 kronor. Totalt 486 kronor.

Flytta från Kristinehamns kommun innan ni blir gamla, sjuka och behöver deras hjälp.

l april var min far sjuk, var hemma i sin bostad och behövde hjälp av kommunen i 8 dagar. Då fick han betala 1 269 kronor till kommunen varav 200 kronor för trygghetslarmet.

l maj var min far hemma i 4 dagar innan han avled på lasarettet den 6 maj. Då skickar Kristinehamns kommun en faktura mellan den 1-31 maj på 1 322 kronor. l den summan har de ”kastat på” en städavgift på 253 kronor. Efter påpekande till kommunen, så var ingen städning utförd. En ny faktura kom på 1 069 kronor.

Tar man bort trygghetslarmet i april, så skall vi betala 1069 kronor för 8 dagars hemsjukvård ochhemtjänstavgift i april och för maj då han var hemma i 4 dagar, skall vi också betala 1 069 kronor.

Han har haft samma sorts hjälp hemma i bostaden i både april och maj. Jag kan ju inte betala lika mycket för 4 dagar som för 8 dagar. Jo säger denna kommun; en kommun får som maxavgift per månad ta 1 780 kronor.

Kristinehamns kommun utnyttjar detta och ser till att få in pengar maximalt från de gamla och sjuka. De hoppas förmodligen att kommuninnevånaren hamnar på lasarettet resten av månaden. Då behöver kommunen ju inte utföra den tjänst som de tagit betalt för.

Vid kontroll med andra kommuner, Karlskoga och Filipstad, så säger de så här ”Du kan ju inte betala för något som du INTE FÅR”.

Precis så tycker jag med. l Karlskoga och Filipstad med samma hjälp, så hade detta kostat för april 1 780 delat på 30 dagar d v s 59 kr/dag gånger 8 = 474 kronor plus trygghetslarmet på 250 kronor. Totalt 724 kronor.

l maj hade det i Karlskoga och Filipstad kostat 59 kr/dag gånger 4 dagar= 236 kronor plus. Trygghetslarmet på 250 kronor. Totalt 486 kronor.

Flytta från Kristinehamns kommun innan ni blir gamla, sjuka och behöver deras hjälp.

  • Besviken dödsboförättare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.